Gyors ismerősének


Főoldal » Hírek » Életveszélyes sérülést okozott ismerősének minden előzmény nélkül- a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye Életveszélyes sérülést okozott ismerősének minden előzmény nélkül- a Pest Megyei Gyors ismerősének sajtóközleménye A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő és a sér­tett régebb óta ismer­te egy­mást.

Miu­tán kijött a tra­fik­ból oda­lé­pett a sér­tett­hez, aki a bolt előtt beszél­ge­tett és úgy hívta fel magá­ra a figyel­mét, hogy kis erő­vel lábon rúgta.

gyors ismerősének singletrail lienz

Rövid beszél­ge­tést foly­tat­tak, mely­nek során a sér­tett fel­emel­te az öklét, amit az elkö­ve­tő ellö­kött.

Ezután — még a beszél­ge­tés köz­ben — az elkö­ve­tő átad­ta a kezé­ben tar­tott dobo­zos sörö­ket az élet­tár­sa fiá­nak, majd külö­nö­sebb előz­mény nél­kül, vál­tott ököl­lel csé­pel­ni kezd­te a sér­tet­tet. Az üté­sek hatá­sá­ra a sér­tett hanyatt esett és fejét a beton­ba bever­ve esz­mé­le­tét vesz­tet­te. Ekkor az elkö­ve­tő még egy ízben len­dü­le­te­sen fejbe rúgta, majd eltá­vo­zott a hely­szín­ről.

gyors ismerősének férfi flörtölni munkahelyi

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett több súlyos fej­sé­rü­lést - így agy­zú­zó­dást és kopo­nya­űri vér­zést is — elszen­ve­dett, ame­lyek követ­kez­té­ben köz­vet­len élet­ve­szé­lyes álla­pot­ba került. Éle­tét csak a gyors orvo­si beavat­ko­zás men­tet­te meg. A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság által nyo­mo­zott ügy­ben a Pest Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tett miatt emelt vádat a bán­tal­ma­zó férfi ellen.

gyors ismerősének egyetlen cserék szabad ausztria