Nő halal találkozó száma


Egyik nap felkel, hátranéz, és — ott áll mögötte a Halál.

nő halal találkozó száma

A szamarrai találkozó mezopotámiai mese Élt Bagdadban egy kereskedő. Egy reggel elküldte vásárolni a szolgáját a piacra, de a szolga kisvártatva visszajött, üres kézzel.

nő halal találkozó száma

Sápadt volt, remegett, és azt mondta: — Gazdám, az imént, ahogy ott álltam a piacon, megbökött a tömegben egy nő. Megfordultam, és láttam, hogy a Halál az, aki engem megbökött!

nő halal találkozó száma

Rám nézett, és fenyegetően felém intett. Kérlek, add oda a lovad, kivágtatok a városból, Szamarrába megyek, ott a Halál nem talál meg. A kereskedő odaadta a lovát, a szolga felpattant rá, a véknyába vágta a sarkantyúját, és hajtotta, ahogy csak bírta.

nő halal találkozó száma

Akkor a kereskedő lement a piacra, ő is meglátta a tömegben a Halált, odalépett hozzá, és azt kérdezte: — Miért ijesztettél rá a szolgámra, amikor találkoztál vele? Csodálkoztam, hogy reggel itt látom Bagdadban, amikor úgy volt, hogy este van találkozónk, Szamarrában. És e tekintetben nincs különbség nő halal találkozó száma stégen élő kacsa és egy világhatalommal bíró főemlős között.

nő halal találkozó száma

Az élők ellenkezése a halállal ösztönösen mindkét esetben azonos. A Fodor Orsolya rendezte előadás viszont ez előbbi alaptételt teljesen másként mutatja.

nő halal találkozó száma

Kibékíti a kibékíthetetlent, avagy: megmutatja lélekfinom, kibillenthetetlenül gyengéd türelemmel, a játékosság gyermekien bölcs egyetlenszerűségével, hogy ne keress ott kibékíthetetlenséget, ahol sosem volt.