Megismerni házas. Újjászülető kapcsolatok – 25 éves a Házas Hétvége


megismerni házas

Újjászülető kapcsolatok — 25 éves a Házas Hétvége Kitekintő — Az egész napos ünnepi rendezvényen várhatóan ezernél több résztvevő lesz jelen Megismerni házas egész területéről, valamint Felvidékről, Erdélyből, Partiumból, Vajdaságból és Kárpátaljáról. Jelen lesznek az európai Házas Hétvége tagországainak nemzeti képviselői is. Az ország határain belüli, valamint a történelmi Magyarország egész területének magyar nyelvű házas hétvégés közösségeit fogja össze és szervezi eggyé.

megismerni házas

Magyar nyelven A lelkiségi mozgalom célja, hogy segítse a házaspárokat házasságuk, az atyákat, szerzeteseket pedig közösségeikkel való kapcsolatuk megerősítésében és elmélyítésében. Különleges sajátossága, hogy a házasságot vonzó — a hétköznapokban megélhető, mindenki számára követhető, a boldogság felé vezető — útként mutatja be.

Merünk láthatóvá válni – Interjú a Magyar Házas Hétvége új nemzeti felelős párjával

Ezt az utat követve a házastársak életük minden szakaszában meg tudják újítani az egymásra kimondott igenjüket. Ez az igen az atyák és a szerzetesek esetében Istennek, valamint közösségüknek szól.

megismerni házas

A Házas Hétvége nem válságkezeléssel foglalkozik, hanem bensőséges, őszinte és bizalomteljes kommunikációhoz segíti a párokat, amely által le tudják bontani az egymás közti falakat. Ennek köszönhetően képesek egyre mélyebben megismerni házas, elfogadni és úgy szeretni egymást, mint amikor összekötötték életüket.

Erre a biztos szeretetkapcsolatra épül a család, ahol gyermekeik harmóniában, biztonságban, szeretetben nőnek fel.

megismerni házas

A Hétvége célja túlmutat az egyes családokon, hiszen megélt szeretetükből részesül szűkebb, tágabb környezetük, végső soron az egész társadalom. Magát a Házas Hétvégét pedig életük egyik meghatározó élményének tartják.

megismerni házas

Magyar Kurír.