Mongol nő találkozó.


mongol nő találkozó

Mégsem a híres krími ostrom lehetett az európai pestis forrása Találkozó a magyar király sátrában János barát útja áprilisában kezdődött, és csaknem két évébe telt, mire hazajutott. A franciaországi Lyonból kiindulva a mai Mongol nő találkozó területén jutott el a Mongol Birodalom nyugati határát áprilisában.

Itt találkozott Batu kánnal, a mongolok térségbeli parancsnokával, aki János beszámolója szerint a Muhinál IV. Béla magyar királytól zsákmányolt sátorban fogadta.

mongol nő találkozó

A kán továbbengedte a szerzetest a birodalom központja felé. János barát a Kaszpi-tengeren túl már teljesen ismeretlen vidéken járt.

mongol nő találkozó

Batu kán egy középkori kínai illusztráción Az új uralkodó — Güjük, a nemrég elhunyt Ögödej nagykán fia — azonban nem volt hajlandó meghallgatni Jánost, ehelyett megparancsolta neki, közölje a pápával és minden európai uralkodóval, hogy valójában nekik lenne illendő hűséget fogadni őhozzá. Az így dolgavégezetlenül, ám egy életre elegendő történettel gazdagabban távozó barát novemberében kezdte meg a hazautat.

Hazafelé Lengyelországban, Bohémiában, a német területeken, Liège-ben és Champagne-ban is megállt, útjának egy-egy részletét a lelkesen hallgató itteni írnokoknak elmesélve. Lehetséges, hogy a szerzetes ezt nem szívesen tette, vagy nem bízott az írnokokban eléggé, hogy hitelesen jegyzik le elbeszélését, mivel saját írása végén figyelmezteti az olvasót, hogy kizárólag az ő változata felel meg a valóságnak.

mongol nő találkozó

Miután ben visszaért Lyonba, János elkezdte lejegyezni beszámolóját, és megosztotta azt ferences testvéreivel. Sokszor ő olvasta fel nekik, de volt, hogy más felolvasásában ő is hallgatta saját elbeszélését, mintegy önellenőrzésként.

Emellett arra bátorította testvéreit, hogy kérdezzenek a felolvasások közben, hogy aztán egy megfelelően tisztázott, új változatban adja ki végleges formában történetét.

mongol nő találkozó