40 éves találkozó


Üdvözöljük a Miskolci Kazinczy Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola honlapján!

Alig néhány évre tekintünk vissza, és mégis egy életpályáról beszélhetünk. Egy pillanatra megálltunk, hogy találkozzunk egymással: érezzük, szeressük egymást, részesüljünk egymásból-ez becses pillanat, de futólagos-kis epizód az örökkévalóságból!

Ha tisztaszívűséget, szeretetet, megbecsülést adunk egymásnak, gazdagságot és örömet teremtünk egymás számára! És akkor, ez a pillanat, már megérte a fáradságot! Mert ünnepelni jó, ünnepelni kell! A kortárstalálkozó egy kollektív "születésév" ünnepe, amikor egy nagyközösség azonos korú tagjai emlékeznek életük első eseményére, amikor már nem a rokoni, baráti, hanem a faluhoz való tartozás és az adott évszám, az ünnepelt emberkategória meghatározó, azonosító és egyben elkülönítő tényezői.

elsőfokú email társkereső keresek női kirgizisztán

Az egyén valahol lelki szükségleténél fogva is szeret, legalább egyszer 40 éves találkozó évben, mondjuk születés vagy névnapján a közösség érdeklődésének a középpontjába kerülni, az ember vágyik arra és örömét leli abban, ha mindennapi fárasztó munkája közben résztvehet élete döntő mozzanatainak megünneplésén úgy, mint főhős. Az "idegenbe szakadtak" hazatérése, az ünnep kitüntetettségét emeli, az identitás —, a hovatartozás —, az együvé-tartozás tudat — megvalósulását is biztosítja.

40. éves találkozó - elmaradt

Rohantam én haza, mint idő rohan, mert ott a legjobb, hol vár az otthonom! A múlt, főleg a gyermek- és ifjúkor emlékeinek felidézéseközponti témája a társalgásoknak. Az egyén memóriájában elevenek életének azon időszakai, amelyek megelégedést és elégtételt nyújtottak számára, mert szépek voltak, mert élményt nyújtó csínyekkel jártak, és nem mulaszt el egyetlen alkalmat sem mindezeket elbeszélni, felidézni, képzeletben 40 éves találkozó élni.

kamerun társkereső egyetlen vitorla

A kortárstalálkozó nosztalgiája tulajdonképpen a kollektív emlékezés aktusa, feltárul önmagunk és egymás újra megtalálásának lehetősége, függetlenül az ünneplő egyén társadalmi besorolódásától. Az ember kontinuitását, közösségbe tartozását, identitástudatát, együttérzését tükrözi, melyek összehangolt hatásuk nyomán együttes élménnyé állnak össze.

Scott Fitzgerald Tatios szerint: A fénylő Napnak is vannak sötét foltjai. Mért hinnénk, hogy egy ember élete csupa tündöklésből áll?

40 éves köszöntő

A Föld éjszaka megpihen, hogy a következő napon állni tudja a Nap fényét. Amikor elég volt a töménytelen ragyogásból sötétségbe burkolódzik. Így van ez az emberrel is: a mértékletes fénnyel ragyogókat bántja a nagy fényesség, félrehúzódnak; míg a folyton tündöklők kimerülnek.

Site map Tisztelt Látogató, a jelen honlap cookie-kat használ olyan webes szolgáltatások és alkalmazások nyújtása céljából, melyek cookie-k nélkül nem lennének elérhetőek az Ön számára. Cookie törlése Tisztelt Látogató, a jelen honlap cookie-kat használ olyan webes szolgáltatások és alkalmazások nyújtása céljából, melyek cookie-k nélkül nem lennének elérhetőek az Ön számára.

Senkinek sem jó a túlzott tündöklés: az előbbi, mint parányi csillag hozzásimul az égbolt sötétjéhez; az utóbbi fényét fakítja, idővel aztán megszürkül, lekopik róla az aranymáz, s miként a gyertya lángja, mely túl soká világít, csonkig ég. Mégis ki ne csodálná a horizont tetején tündöklő Napot, mely fényességet, meleget és jóságot áraszt maga körül? És ki ne menekülne a perzselő Nap elől, amelynek tüzétől kiég a fű, elszáradnak a fák, elapadnak a folyók, visszahúzódnak a tengerek, végül a semmibe vész az óceán?

Légy tündöklő Nap a saját égboltodon. A világmindenség hatalmas — számtalan Naprendszer megfér benne.

Milyen gyorsan eltelt. Osztályunk is megfogyatkozott. Sorssal nem bírsz, de szeretettel, Vágyod mindig az új holnapot!

Hogy felfigyeljenek rád, hogy megértsenek, hogy ne gyűlöljenek — ne élj túlzó fénnyel. Ami kevés, az senkit se bánt: mérsékli az irigységet, lecsillapítja a féltékenységet, fékezi a dühöt, a gúnyt, a kajánságot, a gonoszkodást, és egyúttal megakadályozza a saját kimerülésedet. Aki folyton világít, fogy az olaja; a csonkig égett gyertyát a szemétre hajítják.

40 éves érettségi találkozó

Ügyelj, hogy fényed ne vakítson el senkit: se másokat, se önmagadat. Aki jól lát, az előre lát. A látás művészete — az élet művészete. Elfogadni tudni a boldog napokat, de az örömteleneket is. Sem kicsordulni, sem 40 éves találkozó.

singlebörse greifswald házas flört engedélyezve

Nem hivalkodni, és nem tetszelegni. Utat választani, de nem a sikerét, hanem a boldogságét. Az úton járni, majd végig menni; a nagyságot az erénnyel, nem a szerencsével mérni.

Ismerkedés magas követelményeket boldognak lenni - dísz, ragyogás, külcsín nélkül. Rajki Miklós szerint: A léleknek nem kell pénz. A lélek mindig valami szépet remél. Kell neki mindennap a pillanat, amikor valami szépet befogad, és felerősítve sugározza tovább, hogy szebb legyen tőle a világ.

Életünk értelme, őrizni a tőle kapott lángot, elűzni a sötét semmit, s vigyázni a világot. Minden egyes gyertya külön sorsot hordoz, ez sercegve ég, amaz lobogva bolondoz, de az örök fény, mi életet ád, nem hunyhat el soha.

Mi, kik eleinktől kaptuk hajdan ezt az örök lángot, értük is fénybe borítjuk, e reánk bízottcsodásvilágot. Érzésekben gazdagodj, s ne számjegyekben.

  1. Táncoktatás egyetlen esslingen
  2. Írta: Kálmán Zsuzsa Megjelent:
  3. Nő keresési narbonne háztartási
  4. Női testbeszéd flörtöl
  5. Diam fiatal hölgy keres egy halandó ember
  6. Versek 40 eves talalkozora : leggere online
  7. Ismerkedés portálok ingyen
  8. 40 éves köszöntő

Szívdobbanásod jelezze a múló időt. Többet az él, kiben több a gondolat, az érzés nemes, és jó a cselekedet. Dickens Ezekkel a gondolatokkal és Isten áldásával kívánok békés, szeretetteljes, egészségben bővelkedő számos évet szeretteitek körében.