Egységes donaueschingen, VÁLTOZÓ TEREK. A Duna menti térség történeti térképeken – kiállítás


Bécsből korán reggel indultunk a munkabizottság állandó titkárságát ellátó Alsó-Ausztria tartomány által bérelt autóbusszal. A nyugati autópályán haladva sorra hagytuk el magunk mellett a Duna-völgyi városokat Linz, Passau, Ulm. Kereszteztük a mellékfolyókat: az Alsó- és Felső-Ausztria határát jelző, a magyar népmesék Óperenciás kifejezéséből is ismert Enns folyót, a világoskék színű, bővizű, sebes folyású Innt, a müncheniek számára kedves, szelíd, sokágú Isart, a magyar sereg Tizenegy órás utazás után foglalhattuk el szállásunkat a donaueschingeni Egységes donaueschingen Schützen hotelben, a Duna-forrás szomszédságában.

Itt ered a Duna Donaueschingen 18 ezer lakosú város a Duna két forrásága: a Brigach és a Breg találkozásánál, a Fürstenberg hercegi család székhelye. A bizottsági ülés reggelén hivatalos fotózásra kellett megjelennünk a Fürstenberg-palota parkjában a Duna forrásánál Donauquelleamit Weinberger allegorikus szoborcsoporttal díszített kútja keretez.

A Duna forrásvidékét jelképező fehér márványból faragott szép nőalakok kelet felé, a Duna folyásirányába mutatnak. Természetes, hogy a szobrász egy kisfiúval, egy egységes donaueschingen és egy asszonnyal személyesítette meg a szeretett, kedves, szép folyót, amely a német nyelvben is nőnemű: die Donau. Mindig lágyan, dallamosan ejtik ki, ellentétben nyugat felé igyekvő folyamtársával, a hímnemű Rajnával: der Rhein, amit mindig keményen, határozottan mondunk.

Hasonló páros a Duna két bajorországi mellékfolyója is: die Isar, der Inn. A díszkúton táblák közlik, hogy ez a Duna-forrás kilométerre egységes donaueschingen a fekete-tengeri torkolattól, méter magasan egységes donaueschingen tengerszint fölött. Kristálytiszta vizébe a látogatók fémpénzeket dobálnak, egy újabb visszatérés reményében. A díszkúttól jobbra, a Fürstenberg hercegi címerrel díszített tájékoztató táblán ez olvasható: "A Duna forrása.

Itt ered a Duna. Eredetileg a palota előtt körülbelül két kilométer hosszan a Brigachkal párhuzamosan folyt, majd egyesült a Brigachkal és a Breggel egy folyóvá, a Dunává, amit róla neveztek el.

VÁLTOZÓ TEREK. A Duna menti térség történeti térképeken – kiállítás

Egységes donaueschingen körül a palota udvarát átrendezték, a Duna forrását egy földalatti csatornában közvetlenül a Brigachba vezették.

A legendás Dunának ez a forrása már a római korban híres volt, a császárok is meglátogatták.

Ez azonban nem volt mindig így: csak az Oszmán Birodalommal vívott katonai összetűzések során, a Ezeket az ismeretlen vidékeket azonban először mégis a térképkészítők munkái jelenítették meg térképeken, akik így új régiókat teremtettek. Az összekötő elemet a Duna jelentette, amely a török háborúkban megszerzett területeket egységes európai térséggé kapcsolta össze: a folyó donaueschingeni eredetétől annak fekete-tengeri torkolatáig. Az újonnan készített Duna-térképek körmönfont módon legitimálták a hatalmi igényeket és a kulturális függőségi viszonyokat.

Az V-VI. Két magyar nyelvű emléktábla olvasható itt. Az elsőt Donaueschingen testvérvárosa, Vác állíttatta. Rajta felül Vác püspöki város aranyozott címere, középen a Duna kék színű vonala a forrástól a torkolatig, két oldalán József Attila: A Dunánál című versének magyar és német nyelvű sorai: A Dunának, mely mult, jelen s jövendő, Egymást ölelik lágy hullámai.

Nibelung-ének

A harcot, amelyet őseink vívtak, békévé oldja az emlékezés s rendezni végre közös dolgainkat, ez a mi munkánk; és nem is kevés. A második magyar nyelvű emléktáblát a Magyarok Világszövetsége helyezte el kárpát-medencei honfoglalásunk millecentenáriumi évében.

Rajta a magyar állami címer alatt magyar és német nyelvű fohász olvasható: A Duna a természet egyik remekműve. Nekünk magyaroknak év óta mindennapi vendégünk. Isten áldja meg a helyet, ahol ered!

Magyarok Világszövetsége Hasonló szellemben fogalmazták meg a szlovák, horvát, szerb és bolgár nyelvű emléktáblák szövegét is. A román nyelvű büszkén hirdeti: Románia Európa ezeréves fellegvára, a Duna-torkolat őrzője. Vita a források fölött Dr. Everke főpolgármester úr említette az évszázados vitát, melynek során a Breg menti furtwangeniek elvitatják tőlük a Duna forráshelyét.

Azt állítják, hogy a Duna forrása tulajdonképpen a Bregé, tehát a Breg az igazi Duna, a Fekete-tengerhez közelebb eső Brigach pedig az egyik mellékfolyója. Claudio Magris, a Trieszti Egyetem germanista professzora, ben magyarul is megjelent Duna című könyvében az eschingeniek igaza felé egységes donaueschingen "… annyi azonban mégis biztos, hogy a Duna a donaueschingeni hitelesített forrásból a Brigachba, vagyis a saját mellékágába folyik… A tulajdonképpeni Duna tehát a Brigachot tápláló kétszáz méter hosszú patakocska; a hivatalos Duna azonban mégiscsak egy kicsivel ez után kezdődik, a Brigach és a Breg… összefolyása alkotja.

Ezek Donaueschingennél egyesülnek, s ott veszi fel a folyó a Duna Donau nevet. Gottfried Stangler osztrák udvari tanácsos, a bizottság elnöke ismertette az ülés napirendjét, megtartotta elnöki beszámolóját, majd kérte a témavezetőket, hogy számoljanak be a folyamatban levő munkákról. Egységes donaueschingen Scherer, a bizottság titkára a Duna menti alaptérkép és kulturális térkép munkálatairól, valamint a kultúrparkok kutatásáról, dr.

Gerhard Stadler, a Bécsi Műszaki Egyetem tanára a műszaki emlékek katalogizálásának eredményeiről készített jelentést.

találkozik lány réunion singles simmern hunsrück

A Duna menti digitális alaptérkép, amely a folyamot a forrástól a torkolatig ábrázolja, mindkét partján 50 kilométer széles területsávval, elkészült. Az méterarányú térkép kivitelezője a müncheni Egységes donaueschingen kartográfiai cég.

mária és frederik dánia megismerni megismerni száma

Nyomtatott és CD-Rom formában is rendelkezésre áll arra a célra, hogy bármilyen Duna menti témát ábrázoljunk rajta. Az alaptérképet októberében Zágrábban mutatták be a Duna menti tartományok és megyék kormányzói, közgyűlési elnökei munkaközösségének.

Az alaptérkép munkálataival párhuzamosan a kulturális-tudományos bizottság tagjai adatokat szolgáltattak a saját tartományuk, megyéjük kulturális emlékeiről a dunai kulturális útvonal tematikus térkép elkészítéséhez.

Untitled Document

Tíz csoportba osztottuk a megtekintésre érdemes kulturális emlékeket, feltüntettük a térképen a műemlék templomokat, várakat, kastélyokat, lakóházakat, romokat, műszaki emlékeket, műemléki jelentőségű területeket, régészeti parkokat, múzeumokat, szabadtéri múzeumokat, történelmi jelentőségű helyeket. A dunai kulturális útvonal térképe őszén készült el nyomtatott és CD-Rom formában. Mönchhof és Hajós A egységes donaueschingen, szabadtéri múzeumok témakörében a munkabizottság az elmúlt években hat nemzetközi konferenciát rendezett.

Közülük a legnagyobb érdeklődést a februárjában, Pozsonyban lezajlott "Élő hidak, Duna kétparti városok" című tudományos tanácskozás váltotta ki.

Ehhez a rendezvényhez kapcsolódó tanulmányi kirándulás keretében a komáromi erődrendszert, annak műemléki helyreállítását, múzeumi, kulturális célokra történő felhasználását ismerhették meg egységes donaueschingen résztvevők. A kultúrparkokról rendezett hat konferencián elhangzott előadásokat a munkabizottság nyomtatott formában is kiadja, eddig négy tanácskozás anyagát sikerült megjelentetni. A választás az észak-burgenlandi Mönchhof Barátudvar, Moson m.

A vizsgálat eredményeként született 90 oldalas tanulmányt bizottságunk tagjai Donaueschingenben kapták kézhez.

A Bécsi Műszaki Egyetem Művészettörténeti, Műemlékvédelmi és Iparrégészeti Intézete a munkabizottsággal együttműködve katalogizálja a Duna menti műszaki emlékeket. A német és osztrák Duna szakaszon már befejeződött az adatgyűjtés, fotózás, tárgylisták összeállítása. Lezárták a gyűjtőmunkát a szlovákiai, Bács-Kiskun megyei, horvátországi, szerbiai, bulgáriai Duna mentén. A többi Duna szakaszon jelenleg még folyik a műszaki emlékek felkutatása. Első lépésként az összegyűlt adatbázis felkerül a munkabizottság és az egyetemi intézet Web-oldalára.

kínai találkozó helyén helyén található a 74

Ugyanakkor a felderített műszaki, ipartörténeti emlékeket feltüntettük a Duna menti kulturális útvonal térképén. Arra egységes donaueschingen kitért az elnöki beszámoló, hogy ben újabb 15 Duna menti rövid ösztöndíjat nyertek el négy tartomány, megye pályázói. E Duna menti ösztöndíjakat Alsó-Ausztria alapította, eddig összesen tudós, művész kapta meg. Több ösztöndíjjal lehetőséget biztosítottak sportolók tudják Duna menti tartományok és megyék jogászai számára az európai jogrendszer megismertetése céljából.

A kultúra, mint identitáshordozó Donaueschingeni bizottsági ülésünkön alapos számvetést készítettünk az elmúlt évtizedben az európai kulturális örökségnek a Duna menti tartományokban, megyékben ránk maradt értékei feltárása, dokumentálása, megismertetése, védelme és társadalmi hasznosítása érdekében végzett munkánkról.

Számvetés történt a jövő feladatairól, lehetőségeiről, a munkabizottság tevékenységi körének kiszélesítéséről is. Megállapítottuk, hogy munkánk súlypontja a tudományos együttműködés felé tolódott el, ezért keresni kell a kapcsolatot egységes donaueschingen Duna menti egyetemek rektori konferenciájával. Öt konkrét javaslat, ajánlás került a munkabizottság elé, amelyek megvalósítása a következő évek programja lehet. Gebhard König udvari tanácsos, az alsó-ausztriai tartományi könyvtár igazgatója javasolta, hogy teremtsük meg a Duna menti tudományos könyvtárak adatbankját.

Werner Jobst egyetemi tanár, Alsó-Ausztria tartományi régész közreműködésével javasolták a régészeti jelentőségű területek, ásatások Duna menti adatbázisának létrehozását. Dagmar Kunert, Alsó-Ausztria Tartományi Hivatalának közgyűjteményeket felügyelő munkatársa javasolta a zsidó közösségek, egyesületek, intézmények kutatását a Duna mentén Donaueschingentől a fekete-tengeri torkolatig.

Edgar Niemeczek alsó-ausztriai néprajzkutató felvetette a Duna menti múzeumok kataszterének elkészítését, elsősorban olyan gyűjteményekét, amelyekben a Dunával kapcsolatos anyagot is őriznek.

Ötödik javaslatként került a munkabizottság asztalára a kultúra és a médiák kérdéskörében egy kongresszus megrendezésének gondolata.

Nibelung-ének | A Pallas nagy lexikona | Kézikönyvtár

E tudományos kongresszuson foglalkozni kellene a kultúra, mint identitáshordozó helyzetével, szerepével egy olyan korszakban, amelyre a szaporodó szórakozási lehetőségek túlkínálata médiák magánkézbe kerülése és globalizációja jellemző. Donaueschingeni bizottsági ülésünk utolsó napirendi pontja értelmében a résztvevőknek lehetőségük volt rövid beszámolót tartani a tagországokban lezajlott, a Dunával kapcsolatos rendezvényekről.

Kincses gyűjtemények A bizottsági ülést követő délutánon dr. Wilts művészettörténész szakvezetésével megtekintettük a Fürstenberg-palotát egységes donaueschingen a hercegi gyűjteményeket. A város keleti oldalán a hatalmas parkban álló barokk stílusú Fürstenberg-palotát ban építették.

Országos Széchényi Könyvtár

Földszintjén a hatalmas - lovagteremre és előkelő szállodák halljára emlékeztető - előcsarnok, emeletén a hercegi, hercegnői lakosztályok, a reprezentatív fogadóterem megtekintésével képet alkothatunk egy délnémet arisztokrata család lakáskultúrájáról, életmódjáról. A hercegek Udvari Könyvtárában Hofbibliothek több mint kötetet őriznek, köztük mintegy középfelnémet kéziratot, a Nibelung-ének kéziratát a XIII. A hercegi gyűjtemények másik kiemelkedő egysége a képtár: a régi német mesterek idősebb Hans Holbein, idősebb és ifjabb Lucas Cranach festményeivel.

Az általunk látottakon kívül miről híres még Donaueschingen?

  1. Óráért pálinka: Donaueschingen küldöttsége Vácott járt Thorsten Frei, Donaueschingen főpolgármestere vezetésével Vác német testvérvárosának képviselő-testülete látogatott Vácra október első napjaiban.
  2. Vác Online - Óráért pálinka: Donaueschingen küldöttsége Vácott járt

Lótenyésztéséről, a hercegi udvari istállóról, lovasversenyeiről. A város határába egységes donaueschingen két szép ágaskodó ló szobra fogadja, majd hatalmas lovaspályák között halad a bevezető út.

társkeresés veszélyei találkozó ember annaba

Minden évben nyár végén megrendezik itt a Fürstenberg Károly herceg lovas emléktornát, ahol a lovassport nemzetközi élmezőnye találkozik: díjugratók, műlovaglók, fogathajtók. Minden év októberében a Donaueschingeni Zenei Egységes donaueschingen mutatkoznak be a kortárs zeneművészet alkotói. Az itteni ősbemutatókat harminc ország rádiója, televíziója közvetíti. Másnap tanulmányi kirándulást tettünk a forrásvidéktől keletre, a lassan folyóvá növekvő Duna völgyében: Immendingen-Aach-Beuron-Sigmaringen útvonalon.

Azon a vidéken jártunk, amelyet a táj, Svábföld, Suevia szülötte, a klasszikus német költő, Friedrich Hölderlin számos versében megörökített. Vándorlás című költeményében így mutatta be: Boldog Suevia, ó, anyám.