Egységes szabadság timmendorfer strand


Dachauban egy rózsabokor jelöli azt a helyet, ahol foglyok ezreit állították sorba és lõtték le. Bergen-Belsenben a több tucat tömegsír között egy magányos betonobeliszk testesíti meg a zsidó emlékezetet. Auschwitzban hajból, szemüvegekbõl és fogkefékbõl álló hegy szolgál metonimikus utalásként a hozzá kapcsolódó egykor eleven életekre.

Függetlenség és felvirágzás[ szerkesztés ] Hamburg látképe körül -ben Nagy Károly templomot építtetett az Alster és a Bille közötti területen. A Szent Péter templomtól délre hamarosan -re felépült a szomszédos törzsek elleni védekezésül szolgáló, Hammaburg nevű erődítmény is. Falai 15 méter szélesek és 5 méter magasak voltak. A -ban kitört felkelések, illetve a vikingek támadásai elpusztították az erődöt, ám a kialakuló város fejlődését ez sem vetette vissza jelentősen. A város területe is bővült, egyre újabb várfalak épültek a környéken.

Ily módon egy nemzet emlékmûvei ugyanannyi történelmet törölnek az emlékezetbõl, mint amennyit beleírnak. Szemben az irodalommal, amely felhívja a figyelmet önmagára mint médiumra, a Holokauszt ilyen monumentális, és hiteles dokumentumként kezelt reprezentációi gyakran összemossák az emlék szövegét az eseménnyel, melyre emlékezünk.

Hamburg – Wikipédia

Ez a zavar különösen szembetûnõ a koncentrációs táborok helyén emelt emlékmûvek esetében, ahol a helyszín hitelességét érezve szinte szó szerint vesszük az annak tulajdonított jelentést. A fotóéval megegyezõ retorikai elv alapján, ahol a reprezentáció és tárgya azonosnak tûnik, a majdaneki és auschwitzi emlékmûvek hatása 3 Yehuda Bauer szerint Babi Yarban Az emléktáblán nő barátságos társkereső nagyobb szám az és között a németek által legyilkolt valamennyi kijevi polgárra utal.

A tábort mindkét helyen majdnem ugyanúgy õrizték meg, ahogy az oroszok negyven éve találták.

Dobrudzsa legnagyobb települése, egyben Constanţa megye székhelye. Nyaralás célpontként érdemes számításba venni azoknak, akik Dél felé veszik az irányt. Minden évben ide visszautazni hosszú éveken keresztül, igen, sok külföldön dolgozó román állampolgár így tesz, van itt egy titkos erő, vágyak és tájak, ami jól kitapintható, megízlelhető július és augusztusban. Last minute utazás, akciós árak az ajánlott szálláshely foglalási oldalakon: Konstaca, Constanta hotel árak, szállások ITT. Szoba, olcsó magánszállás, apartmanok kiadó lakás, szobák, házak és olcsó ágyak hosszútávrakis szállodák, vendégház és diákszállás ITT kereshetően.

Az õrtornyok, a szögesdrót, a barakkok, és krematóriumok — melyek máshol absztrakt, sõt mitologizált formában jelennek meg — itt szemmel láthatólag érintetlenül maradtak. A látogató és az elmúlt valóság között mintha csak a tünékeny idõ közvetítene, és az alkotások nem pusztán reprezentálják, hanem prezentálják is ezeket a valóságokat.

A katasztrófa leletei az események élethû darabjaiként és maradványaiként ledöntik az önmaguk és a felidézett esemény közötti válaszfalat. A nem rekonstruált valóság hitelességére igényt tartó emléktáborok nem csak arra késztetnek, hogy összetévesszük valóságukat a tényleges haláltáborok valóságával, hanem arra is, hogy a történelem magától értetõdõ, monumentális megjelenítését összemossuk a közvetítés nélküli történelemmel.

Az emléktáborok azonban a szöveg nélküli fotókhoz hasonlóan alapvetõen jelentés nélküliek: értelmüket a hozzájuk kapcsolt tudásból és a magyarázó szövegekbõl nyerik.

a keresés a nő igény tudni magad

Majdanekben ma teljes barakkok adnak helyet az áldozatok kiállított cipõinek és kalapjainak — igazolva az áldozatok náci német iparosok általi gazdasági kizsákmányolásáról és kifosztásáról szóló magyarázó szövegeket. Ha a szöveg arról szól, hogy itt elsõsorban politikai gyilkosságok történtek, vagy hogy a barakkokban pusztán lengyelként megjelölt hadifoglyok laktak, akkor ez az, amire az itt található tárgyak emlékeznek.

Mögöttük hatalmas sírkõre emlékeztetõ, kõtömbökbõl épült torony áll, közepén egyetlen háromszög emlékeztet a foglyok ruhájára varrt foltra. Az emlékezést szolgáló jelek kontextusában nem szerepel az emberek vallási hovatartozása és egységes szabadság timmendorfer strand oka. Auschwitz-I barakkjainak belsejét nemzeti pavilonokká alakították, melyek közül egyet kizárólag a zsidóság auschwitzi tapasztalatai szemléltetésének szenteltek ban.

A lengyel zsidóság lemészárlása itt nemcsak más nemzetek szenvedésének kontextusában jelenik meg, de konkrétan kapcsolódik Lengyelország lerombolásához is. Az auschwitzi zsidó pavilon as megnyitóján mondott beszédében Janusz Wieczorek így fogalmazta meg az emlékmûben tükrözõdõ mai lengyel Auschwitz-értelmezést: Tisztelt Vendégek! Itt, Európa temetõjében, egységes szabadság timmendorfer strand emberi remények és felfoghatatlan dráma e nekropoliszában hallgatnunk kell… A hallgatás egyben visszavonulást is jelent, jelenlétünk gyümölcs ismerkedés az óvodai azt igazolja, hogy nem adtuk fel.

Allianz Hungária | Allianz Hungária

Gazdagabbak lettünk a második világháborút kutató tudósok és statisztikusok laboratóriumaiban feltárt tényekkel, a meeting nő 56 éves Németország által politikai és biológiai megsemmisítésre ítélt államok és nemzetek mártírjainak történetével. Ezek a kutatók és statisztikusok elvégezték a Holokausztban elpusztult zsidók és lengyelek csaknem teljes számszerûsítését. Szinte mindent tudunk gyehennájukról, a egyetlen ünnep istanbul nyomorúságáról.

A táborok és gettók itt felsorolt, konkrétan zsidó áldozatainak hatalmas száma ellenére a lengyel helységnevek automatikusan lengyel módon állítanak emléket nekik, határozott lengyel jelentéssel ruházva fel a zsidó mártírok történetét. Az emlékezés szövete 9 Annak az elterjedt tendenciának az okai, miszerint a zsidókat és lengyeleket együtt említik a táborok szövegeiben, összetettebbek a zsidó tapasztalat puszta kisajátításánál — vagy akár teljes eltörlésénél.

A lengyelek saját háborús élményeit, és saját emlékezetüknek azt az aspektusát tekintve, hogy õk voltak a németek elsõ — sõt elsõdleges — áldozatai, a zsidó-lengyel mártírság közös emlékmûvei szinte szükségszerûen sugallják. Azt, hogy a haláltáborok lengyel földön voltak, a lengyelek egységes szabadság timmendorfer strand a helyi antiszemitizmus és kollaboráció egységes szabadság timmendorfer strand, hanem a németeknek a lengyelekkel kapcsolatos végsõ terveire utaló jelnek tekintik.

nő barátság találkozó vízszintes férfi flört

Ebbõl a szempontból a lengyelországi haláltáborok a zsidókkal kezdték, és a lengyelekkel végezték volna. A zsidók tömeges lemészárlása a lengyel emlékezet számára csak annyiban bír jelentõséggel, amennyiben a lengyelek saját, be nem teljesített népirtását elõlegezi meg.

A Lublin peremén található majdaneki koncentrációs tábort a Vörös Hadsereg ben szabadította fel, és rögtön egységes szabadság timmendorfer strand itt alakították ki az elsõ ilyen emlékhelyet és múzeumot. A majdaneki tömegmészárlásokat bemutató kiállítás elején több táblát szenteltek a zsidók ottani és többi táborbeli sorsának, és a zsidókat a náci fajirtási politika elsõ áldozataiként jelölték meg.

A terem végében zöldséges standhoz hasonlóan üres Zyklon-B-s dobozok vannak felhalmozva a mennyezetig, körülöttük a meggyilkolt foglyok német nyelvû listái falméretûre nagyítva.

Az ég derûs. Csupán az este hûs. A szív örül: Jézusra vár.

A kiállítás a majdaneki népirtási folyamatot az elsõ áldozatokkal, vagyis a zsidókkal vezeti be, és egy olyan egységgel zárja, amely a lengyelek lehetséges politikai megsemmisítését szemlélteti. A lengyelek elhárított kiirtásához szolgáltat keretet a zsidók tényleges lemészárlása; ily módon azt a zsidó Holokauszt kiterjesztéseként, sõt utolsó állomásaként értelmezi. YOUNG A zsidó emlékek megõrzése iránti mostani érdeklõdés bizonyos fokig visszahelyezi Lengyelország elvesztett zsidóságát a lengyel nemzeti hagyományba, azzal is, hogy egyfajta metonímiát teremt, melyben az egész lengyel nemzet második világháborúbeli végzete zsidóságának végzetén keresztül jelenik meg.

Ebben az értelemben a zsidókat egyszerre zsidókként és lengyelekként gyilkolták le, ugyanakkor a lengyelek pusztítására zsidó fogalmakkal emlékeznek: az áldozatok egyik csoportja jelképezi a másikat. A korszak hivatalos emlékeinek jelrendszerében a zsidók és a lengyelek a szimbolikus felcserélhetõség révén párhuzamos, fordított sorsban osztoznak. A Hitler-korszaknak nevezett idõszak emlékmûveiben tehát a lengyelek a zsidó fajirtást saját, elhárított katasztrófájuk paradigmájaként és szimbólumaként tekintik és reprezentálják.

Treblinkán például az ott meggyilkolt zsidókra vonatkozó utalások egyszerre közvetlenek és homályosak. Az emlékhely bejáratánál hatalmas, többnyelvû feliratok tudatják a látogatókkal, hogy az itt meggyilkolt ember szinte egytõl egyig zsidó volt. A látogató innen kétszáz méteren keresztül sûrû erdõben sétál a haláltábort ellátó vasútvonalat jelképezõ talpfák mentén.

afrikai tini társkereső ismerkedés a kérdőívvel

A vasút egykor a barakkokhoz, tömegsírokhoz és gázkamrákhoz vezetett, de a tábornak a nyomait is lerombolták, felszántották és beültették a németek. A vasút végén a látogató most egy hatalmas, nyílt, fákkal övezett térségbe ér. Középen óriás obeliszk áll, körülötte 17 betonba foglalt, csipkézett gránitkõ, melyek közül több ezer viseli a Holokauszt során elpusztított lengyel zsidó közösségek nevét. A tisztás elõtt három méter magas gránitkövek sora vezet fel az emlékhelyhez.

Ezek mindegyikén egy ország, a Treblinkán elpusztult zsidók hazájának neve áll. Azzal, hogy az áldozatok identitását a származási országok szerint bontja le, az emlékhely zsidó áldozatok helyébe nemzeti mártírokat állít.

Zsidókként ölték meg õket, az itt álló kövek azonban jugoszlávokként, len- 6 Lengyelországban még a statisztikák is bátorítanak az ilyenfajta cserére.

A Holokauszt során elpusztult hatmillió zsidó közül hárommillió lengyel volt; a második világháborúban elpusztult hatmillió lengyel közül hárommillió zsidó volt. Ha a Holokausztban hárommillió zsidó és hárommillió lengyel zsidó halt meg, akkor az elpusztult lengyelek köztük a zsidók teljes száma megegyezik a Holokausztban elpusztult zsidók teljes számával: hatmillió.

Ez a zsidó adat így sok lengyel számára egyszerre jelképezi a zsidó és a lengyel pusztulást. A treblinkai áldozatokat azonban nem fosztják meg teljesen zsidó identitásuktól.

Látnivalók – Szállás és látnivaló, nyaralás és utazás: Ezüstszamár

A bejáratnál közvetlen narratív hivatkozást találunk a zsidó áldozatokra, késõbb pedig még kifinomultabbá válik az emlékmû jellegzetes zsidó ikonográfiája: az obeliszk hátára fent egy menórát véstek; a rendezetlen, sûrû, minden irányba dõlõ kövek erõteljes hasonlóságot mutatnak a kelet-európai zsidó temetõkkel. További zsidó utalást hordoznak az emlékszövegekben használt nyelvek. Hogy mi az, aminek nem szabad még egyszer megtörténnie, az a látogató képzeletére vagy az eseményekre vonatkozó elõzetes tudására van bízva.

Túl azon, hogy a haláltáborok emlékei beleolvadnak a kor általánosabb lengyel tudatába, gyakran társkereső tours konkrétabban elnyeli õket a lengyel vidék egésze.

Azzal, hogy a kivégzõközpontokat Lengyelország legtávolabbi vidékein rejtették el, olcsó b2 menyasszonyok nácik sikeresen homályba burkolták a tetteiket éppúgy, mint azok emlékmûveit. Úgy tûnik, hogy a rejtett haláltáborok rejtett Holokauszt-emlékmûveket eredményeznek. Treblinka és Sobibor esetében a táborokat elrejtették, így konkrétan és tudatosan keresni kell az emlékezetet — különben nem találjuk meg. Lengyelországban a meggyilkolt zsidókra vonatkozó konkrét képi utalások hiánya valahogy úgy válik önmagában jelképessé, ahogy az ajtófélfán lévõ két lyuk utal a mezuzára, amely már nincs ott.

A Kielcei Állami Múzeumban például érdeklõdésemre azt a választ kaptam, hogy nincsenek feljegyzések az ottani, A levéltáros elõször tudatlanságot színlelt az üggyel kapcsolatban; további nyomásra azonban beismerte, hogy egy hivatalos vizsgálat során valójában számos részletes fotót találtak és lejegyezték a szemtanúk beszámolóit. Miért nincs ennek semmi nyoma, még csak egy jelzés sem?

Szükségtelen, hiszen úgysincs már itt egyetlen zsidó sem. Annak ellenére, hogy a kormány a közelmúltban lépéseket tett a lengyelországi zsidó emlékmûvek helyreállítására, a egységes szabadság timmendorfer strand emlékezetet még mindig elsõsorban a hiány és a töredezettség jellemzi.

YOUNG több zsidó temetõt lerombolták, azok, amelyeket nem szántottak fel futballpályának, vagy betonoztak le autóútnak, ma pusztán a romok romjai. Lukowban és Sandomierczben a táborok túlélõi összegyûjtötték közösségük összetört és szétszórt síköveit, és piramis-szerû emlék-obeliszkekbe halmozták õket. Lukowban, ahol a háború elõtt a lakosság fele zsidó volt, a zsidók jelenlétére ma a zsidó temetõ emlékmûve az egyetlen utalás.

Regio - Kisebbség, politika, társadalom 13.évf. (2002.) 3.sz

A törött táblák lekerekített tetejû sírkövek, melyeknek formája Mózes tábláit idézi és az elpusztított közösségek kettõs képi visszhangjaként ezt a motívumot a lengyel Holokauszt-emlékmûvek készítõinek újabb generációja is magáévá tette.

Miután sikertelenül próbálták visszaállítani a sírköveket eredeti helyükre a kazimierzi temetõben, a városlakók megbízták Tadeusz Augustínek építészt egy olyan emlékmû tervezésével, mely egyszerre éleszti újjá egy elveszett közösség emlékét, és örökíti meg a zsidó emlékek borzalmát. Az eredmény egy különálló, huszonöt méter hosszú és hat méter magas sírkõ-fal, melyet a megrongált kövek darabjaiból építettek — elõtte még mindig áll a törött sírkövek egy kis csoportja.

Ahelyett, hogy megpróbálták volna helyreállítani a zsidók emlékezetét, a fal készítõi beleépítették — és ily módon megõrizték — a lengyelországi zsidó életekben és emlékezetben bekövetkezett helyrehozhatatlan törést: egységes szabadság timmendorfer strand a falat egyenetlen, tátongó törés szakítja meg.

A történelem, az emlékezet és az állami politika még bonyolultabb módon keresztezi egymást Varsóban, ahol a zsidó gettólázadás hónapokkal megelõzte a lengyelek saját felkelését a nácikkal szemben — az utóbbit a németek leverték, és ezt a Vörös Hadsereg a Visztula túlpartjáról nézte végig.

Az a tény, hogy az állam egyáltalán emléket állított ezeknek a felkeléseknek, így legalább annyira jelentõs lehet, mint a zsidó és a lengyel emlékmûvek eltérései.

Anélkül, hogy utalna a zsidó lázadásra, a lengyel felkelés emlékmûve a szabadtéri emléktáborok mintájára készült: a helyreállított kõfalból és páncélozott szállítójármûvekbõl álló blokkot beltéri kiállítás támogatja meg, mely részle- Az emlékezés szövete 13 tesen bemutatja a felkelõ alakulatok, csaták és stratégiák történetét.

A zsidó gettóból viszont egyetlen tárgy sem maradt: a németek háztömbönként felgyújtották és lerombolták, végül pedig az egészet letarolták, és helyébe új lakóházak épültek. A lázadás és a rombolás minden emlékét Nathan Rapoport Varsói Gettó Emlékmûvébe tömörítették, amely különös módon egymagában áll egy különben üres — és gondozott — emlék-téren.

Az emlékmûvet Rapoport ban, néhány hónappal a felkelés után, novoszibirszki számûzetése alatt tervezte, és eredetileg a Párt Mûvészeti Bizottságához adta elbírálásra Moszkvában, de õk elutasították túlságosan nemzeti — vagyis túlságosan zsidó — koncepciója miatt.

Amikor Rapoport végén visszatért Varsóba az emlékmû agyagmakettjével, a Varsói Városi Mûvészeti Bizottság azonnal elfogadta azt — de csak azzal a feltétellel, hogy a egységes szabadság timmendorfer strand gettólázadás ötödik évfordulóján, Bár a Városi Mûvészeti Bizottság még azt sem tudta biztosan, hogy a várost magát újjáépítik a rombolás helyén, Rapoport ragaszkodott ahhoz, hogy az emlékmûvet Mordechai Anielewicz bunkerének helyén állítsák fel.

Így a város maga bizonyos értelemben a Varsói Gettó Emlékmûve körül épült újjá. A bronzszobrot Párizsban öntötték, mivel a háború után Lengyelországban egyetlen öntöde sem állt.

Továbbra sem találja, amit keresett?

A hét mitikus alkatú harcost ábrázoló szobrot a jeruzsálemi Nyugati Falat idézõ egységes szabadság timmendorfer strand állították. Ez az Anielewicz házi készítésû gránit kalapácsszerûséget markolva, rongyos nadrágban és feltûrt ujjal egyszerre munkás partizánként és zsidóként lázadt fel a nácik ellen: itt mindkét hõs-típus a másikat jelképezi.

Modesommer 2014 - Timmendorfer Strand

A mártírokért azonban meg kell kerülnünk az emlékmûvet, melynek sötét hátoldalán lapos dombormûvek örökítik meg õket külön-külön, ugyanolyan archetipikus formában, mint a hõsöket.

Ugyanolyan egyértelmûséggel, ahogyan Anielewicz munkásként jelenik meg, a hátoldalon összezsúfolt görnyedt alakok is archetipikus számûzött zsidók, és ezt a kiûzetést mind- 7 Érdemes felfigyelni arra a további csavarra, hogy a Varsói Gettó Emlékmûvét támasztó gránittömböket eredetileg Hitler saját állami szobrásza, Arno Breker vájta ki Svédországban a lengyel zsidóság partnervermittlung mühldorf német gyõzelem megörökítésére tervezett emlékmû számára.

Az eredmény egy kétoldalú emlékmû, melynek külön-külön szemlélhetõ két oldala egyforma mértékben örökít meg egy archetípust és egy történeti eseményt.

A többi emlékmûhöz hasonlóan a Varsói Gettó Emlékmûvének élete is a következõ három összetevõbõl áll: konkrét elgondolása és felépítése; 9 végleges nyilvános emlékmû formája; és a közösség és az emberek elméjében való idõbeli továbbélése. A jelentés és az emlékezet ugyanis itt nemcsak az emlékmûben magában egységes szabadság timmendorfer strand alakoknak és formáknak, hanem a szemlélõk reakcióinak is függvénye; annak, ahogyan az emlékmûvet a közösség politikai és vallási értelemben használja; annak, hogy ki és milyen körülmények között látja, és hogyan használják és formázzák meg ismét az alakokat újabb helyszíneken, idegen kontextusban.

Kezdetben zsidó emlékmûnek tervezték, de a moszkvai hatóság reakciójára számítva késõbb nem eléggé zsidóként kritizálták az emlékmûvet: a szocialista és zsidó hagyományokból egyaránt táplálkozó alak-kavalkádjával ma konkrét és egyetemes értelmezése is lehetséges.

  • Освещенные красными лучами камни слились вместе от скорости полета; затем изображение стабилизировалось, и внизу заскользили безошибочные признаки наличия жизни.
  • Многие, впрочем, полагают, что и одного-то слишком .
  • Regio - Kisebbség, politika, társadalom évf. () deeksha.hu

A zsidó jelkép minden esetben valaki más ügyének monumentális megjelenítésére szolgál: akár a Szolidaritás használja az ellenállás jelképeként, vagy a palesztinok a saját harcuk szimbólumaként, részben mindig a zsidókra irányítja a figyelmét azoknak, akik ezen a téren összegyûlnek, még akkor is, ha saját német egyszerű múlt víziója minden újabb megemlékezés alkalmával újabb értelmezést nyer.

III Németországban két tényezõ mérsékli a egységes szabadság timmendorfer strand képi emlékezetét: Németországban nem voltak szigorú értelemben vett kivégzõközpontok, és mivel nagyon kevés nem zsidó németet internáltak a haláltáborokba, ezek csak absztrakt értelemben kerültek be a német emlékezetbe.

Bár ezek a terminusok — akárcsak az emlékmûvek — általánosságban ugyanarra az idõszakra, alkalmanként pedig ugyanazokra az eseményekre utalnak, nem tekinthetõk szinonimáknak; mert a terminusok jelöltje minden esetben nagy mértékben függ attól, ahogyan a terminus szervezi, elhelyezi, sõt magyarázza az eseményeket a használói számára.

Következésképpen amit Németországban Holokausztemlékmûnek nevezhetünk, az erõteljesen stilizált, ha a zsidókra emlékezik, és nagyrészt a fasizmus összes áldozatára irányul, ha a németekre emlékezik.

Nyugat-Németországban, Timmendorf közelében egy földút végén, egy árnyékos tisztáson nagy fakereszt és írott tábla õrzi az SS-Cap Arcona luxushajó katasztrófájának emlékét, melyet fõvel a fedélzetén süllyesztett el a Királyi Légierõ májusának elsõ napjaiban.

A táblán található szövegbõl és diagramokból kiderül, hogy az SS-Cap Arcona annak a három cirkálónak az egyike volt, melyeket a neuengammei koncentrációs táborok foglyainak Häftlinge a Balti-tengerre való szállítására alakítottak át, és mint megtudtuk, itt lõtték és bombázták szét a Királyi Légierõ gépei.

A falubeliek szerint Neustadt és Timmendorf gondosan ápolt partjaira hónapokkal ezután is holttestek sodródtak, melyeket a városlakók a betegségek megelõzése érdekében azonnal eltemettek. Mert bár a felirat részletesen beszámol a hajót ért támadásról, arról nem tesz említést, hogy hol voltak ezek a foglyok Neuengamme az egyik politikai tábor elõtt, hogyan gyûjtötték össze õket a Lübecki öbölben, hová tartottak, és miért bombázta a Királyi Légierõ a hajókat.

Átadták a Közép-békési TISZK központi képzõhelyét. Ünnepélyes keretek között került

Az elég világosnak tûnik, hogy a katasztrófa érdemes a megemlékezésre. De az, hogy milyen jellegû volt a katasztrófa, csak a megemlékezés kontextusában derül ki: az eredmény egy emlékmû, mely a britek által legyilkolt védtelen fogolyra emlékezik.

Az, hogy ezek a foglyok túlélték az auschwitzi halálmenetet, hogy legtöbbjük zsidó volt, és hogy valamennyiüket sietve kivezényelték az észak-németországi koncentrációs táborokból, el a német földrõl egységes szabadság timmendorfer strand — akárhová —, mindez nem derül ki az emlékmûbõl. Az önérdek és a szelektív memória minden bizonnyal szerepet játszott a timmendorfi emléktábla elkészítésénél. De látnunk kell azt, hogy yoos véleményt társkereső ilyen egységes szabadság timmendorfer strand elkerülhetetlen.

A probléma talán nem annyira a történelem tudatos vagy tudattalan manipulálása, ami minden emlékezés és reprezentáció sajátja. A valódi veszély, ahogy a Bitburg-ügy esetében láttuk, sokkal inkább az emlékmûvekhez fûzõdõ kritikátlan viszonyban rejlik, melynek következtében a konstruált és tárgyiasított emlékezetet normatív történelemként fogadjuk el — és úgy igazodunk hozzá, mintha tiszta, közvetítetlen jelentés volna.

Mivel a Keresés nő 64 S. Az itt eltemetett S. Dachaut ban építették a Reich politikai ellenségei számára, így a helynek német áldozatai is voltak, sokan közülük zsidók. Dachau Németországban lakó túlélõi közül a legtöbben keresztények, sokan egyházi személyek vagy szociáldemokraták, és az itteni emlékmûvek szemléletének magját az õ emlékeik alkotják. A táborban ezért három vallási emlékmû található: egy a katolikus egyháznak, egy a protestáns egyháznak, és egy a zsidó közösségnek szentelve.

Egyik keresztény emlékmûvet sem az elvesztett zsidó közösség iránti gyász okán, hanem az emberiség ellen elkövetett náci bûnökért való vezeklésképpen emelték. A tábor területén található stilizált és elvont emlékmûvek mindegyike a múlt és a jelen között tátongó szakadékot hangsúlyozza.

A barakkok fényesre sikált padlóitól a kinti tisztára söpört kavicssétányokon át a krematóriumig a felirat szerint nyitva 5. A terület és a két rekonstruált barakk szinte antiszeptikus tisztasága, a többi barakk alapjának ízléses szimbolikája és a kitûnõ múzeum mellett nem meglepõ, hogy a látogatók arról panaszkodnak, hogy az emlékmû úgy esztétizálja a múltat, mintha inkább legyõzni, mint megidézni akarná. Míg a Kelet emléktáborainak látszólag dísztelen romjai kényszerítik a látogatókat, hogy értsék õket szó szerint, a náci korszak tárgyi emlékeiként, Dachau frissen festett, gondosan szervezett jelképei metafizikai elmélkedésre szólító nyílt felhívások.

A Bergen-Belseni emlékmûvet ezzel szemben a látogatók temetõként, hatalmas temetkezési területként értelmezik és közelítik meg. A nácizmus és a koncentrációs táborok történetét origo társ egyszobás kõ és üveg múzeumban röviden ismertetõ kiállítás kivételével keveset mutatnak meg abból, mi történt.