Konzervatív nők tudják


 1. Videkilany nyiregyhaza
 2. Kölnei Lívia
 3. Egyetlen utazik svájc 30
 4. Учитель посетил многие миры и приобрел последователей среди многих рас.
 5. Hiv- pozitív emberek tudják,
 6. Ты пойдешь своей дорогой, как всегда, а твои друзья будут лишь орудиями, используемыми или отбрасываемыми по обстоятельствам.
 7. Не какое-то определенное место искал .
 8. Кожа у всех была коричневого цвета, а движения, казалось, прямо-таки излучали здоровье и энергию.

A női történetírás például abból a feltételezésből táplálkozik, hogy a történetírás mainstream és férfiközpontú vonala elhallgattatja, elfedi, nem kellőképpen reprezentálja a nőket. De nyilván lehet a nőtörténetírás feminista stratégia is abban az értelemben, hogy a női sorsok történeti feldolgozásával valamilyen alternatívát fogalmazunk meg a jelenkori nők számára. Nem ragozom tovább, a skála ennél sokkalta szélesebb. Számotokra mi a téma érvényes megközelítési módja? Pető Andrea: Nekem ez a szakmám, a nők történetével foglalkozom, ez az egyetlen dolog, ami érdekel.

Az egész magyarországi szakma azzal a téveszmével küszködik, hogy azért, mert valaki vagy férfi, vagy nő, úgy érzi, hogy pontosan ért is a gender témájához.

Világos azonban, hogy ez nincs így.

Csillag István hirdetés Két amerikai, két európai. Két liberális, két konzervatív. Két baloldali, két jobboldali. Ketten jogot, ketten természettudományi egyetemet végeztek. Kettőjüknek — mert eredetileg ügyvédek voltak — az ékesszólás a fegyvere; a másik kettő a kitartó, alapos elemzéshez, az átfogó tájékozódáshoz, az érveléshez, az átláthatóság, a kiszámíthatóság tiszteletéhez szokott.

Engem ez bosszantott, és ez nekem külön motivációt adott arra, hogy elkezdjek konzervatív nők tudják kérdéssel foglalkozni. Megírtam első könyvemet Nőhistóriák.

Legújabb tartalmak

A politizáló magyar nők történetéből, és És amikor ezt két éve befejeztem, arra lettem figyelmes, hogy egyre több nő jelenik meg a nemzeti-konzervatív konzervatív nők tudják, tehát miközben feministák és baloldali liberálisok alig tudnak valakit a nőkérdéssel megszólítani, addig a hagyományos női szerepekhez ragaszkodó politikai oldal képes a nőket tömegesen mobilizálni.

Elkezdtem hát a konzervatív nőmozgalommal behatóbban foglalkozni, és most fog megjelenni a Napasszonyok és Holdkisasszonyok: A mai magyar konzervatív női politizálás alaktana című könyvem. De a munka során újabb konzervatív nők tudják fogalmazódott meg szlovén nők tudják, és most a nyilas nőmozgalmat kezdtem el kutatni.

Kevesen tudják, milyen sikeres volt politikailag az első generációs munkavállaló nők számára a nyilas párt kínálta munkahelyi védelem, mennyire sok nőt mobilizált a nyilas párt nőmozgalma, például az első szexuális zaklatási törvényjavaslatot is ők készítették. Lakner Judit: Ellentétben Andreával, én nem foglalkozom gender studieszal vagy női történelemmel, de mint történészt mindig izgatott a probléma, érdekelt, hogy a diskurzus főszereplői mindig férfiak.

Ebben az értelemben tehát mindaddig teljesen jogosultnak tartom a női szempontú történelmet, a női történelemírást, amíg a mainstream történelem egyet jelent a politikatörténelemmel, amíg a politikatörténet, nemzettörténet, társadalomtörténet makroszintjén a férfiak jelennek meg kizárólagos főszereplőkként. Ezek a nagy női figurák azonban elenyészően kevesen vannak a férfi főszereplőkhöz képest.

konzervatív nők tudják

Ez a helyzet akkor változott meg, amikor a történetírás fókusza elfordult a politikatörténettől a mindennapok, a társadalom története felé.

Ez az antropológia-centrikus német történetírásban elkezdődött a harmincas években, de a jobboldallal való összefonódása miatt egy időre megtorpant, majd újraéledt a francia Annales-iskolában. Az ilyesfajta történetírás a mentalitással, a mindennapokkal foglalkozik, és természetszerűen vizsgálódási körébe vonja a nőket, a gyerekeket.

Fő navigáció

E megváltozott térben a nőknek magától értetődően főszerep jut. Az újabb fordulatot a történetírásban kétségkívül a feminizmus megjelenése jelentette, amely nem egyszerűen leírni és magyarázni kívánja a nőtörténeteket, hanem identitást keres bennük, határozott szándéka, hogy a történelem tanulmányozása közben nemcsak példaképekre, hanem saját előtörténetére is bukkanjon.

Így aztán ma már nemcsak női történelemről beszélhetünk, hanem női történelmekről, tulajdonképpen társkereső lemgo előtörténetről, ahányféle feminizmus konzervatív nők tudják. A legradikálisabbak azok az irányzatok, amelyek a nyelvben, az elbeszélés módjában, a terminológiában találják meg az elnyomást, a férfidominanciát, és a racionális férfias tudományosság helyett egyfajta szubjektív női tudományért szállnak síkra, női filozófiát és női történelmet művelnek.

Feminizmus nők nélkül?

Sebők Marcell: Magam viszonylag ritkán találkozom közvetlenül a nőtörténetírás problémáival, nem is érzem magamat a kérdés specialistájának. Persze mint akit foglalkoztat a historiográfia, meg mint akinek kedvenc korszaka a reneszánsz és a koraújkor, szembesülök egy-egy részletkérdéssel. Egyetértek azzal, hogy a nyugati historiográfiai változások, a linguistic turn, a mikro-történetírás vagy történeti antropológia megjelenése természetszerűleg a nőkre irányította a történészek figyelmét.

konzervatív nők tudják

A szociológia, az antropológia és más társtudományok eszköztárának bevonása a történeti kutatásba már a hetvenes évek közepén olyan műveket eredményezett, amelyek a korábban nem kutatott témákkal is foglalkoztak. Példaként említem Natalie Zemon Davis nálunk is többé-kevésbé ismert munkásságát.

Tehát, ha ebben a kontextusban nézzük a magyarországi helyzetet, konzervatív nők tudják hiszem, hogy bizonyos úttörő, forradalmi és progresszív kezdeményezésektől eltekintve ismét csak fáziseltolódásban vagyunk a nyugati tudományosságtól.

Négy (2+2) nő

Ennek a megkésettségnek egyik jellemzője, hogy a magyar nőtörténeti kutatások, eltekintve azoktól a valóban előremutató kezdeményezésektől, amelyeket például Andrea is csinál, nincsenek is igazán. Bár a történészek ismerik a nemzetközi áramlatokat és szakirodalmat, de mivel ezek recepciója kései, hatásuk csak viszonylagos.

Ráadásul nincs meg az az intézményi háttér sem, amely nyugaton adva van, és jól szolgálja a tömeges és intenzív nőtörténetírást. Megjegyzem, hogy ha a nőtörténetírást azonosítjuk is a feminizmus által befolyásolt és bizonyos politikai küldetéssel rendelkező történetírással, még akkor is látnunk kell, hogy ennek a diskurzusnak az alakításában nemcsak nők vettek részt, hanem ismerünk jelentős férfi szereplőket is: feminista történeti munkákat elsősorban természetesen női szerzők írnak, de nem csak női szerzők.

És ezt nem a férfiak védelmében mondom… Állandó, a feminizmussal kapcsolatos vitatéma: hogy a nőkérdés csak a nőkre tartozik, vagy a férfiak is lehetnek feministák?

Lehet-e férfi feminista történész, szociológus vagy filozófus?

 • Magyarországon hiánycikk a konzervatív feminizmus Jankovics Márton
 • Wellness egyedülállók tirol
 • Szingligyár és klímakatasztrófa: mindennek a feminizmus az oka?
 • Feminizmus nők nélkül?
 • Fogok vele találkozni teszt
 • Konzervatív és régivágású liberális feministák szerint ha így van, akkor valójában nincs is értelme nőkről beszélni, és a női jogok képviseletéről is le kell mondani.
 • Flörtöl más
 • Találkozz új emberekkel stade

Mostanában jelent meg egy kötet, amely a legújabb társadalomtörténet-írói iskolákat mutatja be, a nőtörténettel és a társadalmi nemek kutatásával kapcsolatos fejezetet én írtam.

Már az is érdekes, hogy Gyáni Gáboron kívül senkinek sem jutott eszébe, hogy kellene egy rész, amelyik a nőtörténettel foglalkozik. Hiszen mégiscsak egy olyan irányzat, amelyik nemhogy beletartozik, hanem alapvetően meghatározza a történetírás demokratizálódását.

Nav nézet keresés

De az meg egyenesen meghökkentő, hogy a kötet bemutatójára sikerült négy darab férfit felkérni. Mire én a magam visszafogott módján azonnal visszaírtam a szervezőknek: nagyon örülök a könyvbemutatónak, de nem gondolnak-e arra, hogy az intézményes hatalmi pozícióban levők talán kommunikálhatnának azokkal, akik kívül állnak ezeken, de mégis ezzel a kérdéssel foglalkoznak?

Sokkal jobb hír viszont, hogy most alakul meg a Magyar Történeti Társaság Nőtörténeti és társadalmi nemek szekciója. Eddig negyven történésznő jelentkezett tagnak.

Magyarországon hiánycikk a konzervatív feminizmus

Ezzel együtt én sem gondolom, hogy csak nők írhatnak nőtörténetet. Bár az is jellemző, hogy amikor az első önálló könyvem megjelent, odajött hozzám az egyik derék középkorú kollégám, és azt mondta: Család barátnője tudni, Andrea, hogy ez milyen érdekes, én is írhatok nőtörténetet?

konzervatív nők tudják

Persze, professzor úr, írhat nőtörténetet. És nem tréfált, mert tényleg írt egy nőtörténeti tanulmányt. És ez azért érdekes, mert ezt úgy tudta megírni, és egy nagyon tekintélyes folyóirat le is közölte a tanulmányt, hogy teljesen konzervatív nők tudják azt a harmincéves tudományos gondolkodást és szakirodalmat, amely ezzel a kérdéssel foglalkozik. Azt gondolta, ő most úttörő, és senki nem mondta meg neki, hogy hát ennek a kérdésnek van már elég nagy irodalma mindenféle nyelveken, igaz, speciel magyarul nincs.

konzervatív nők tudják

De ha már arról beszélünk, hogy férfiak vagy nők írjanak-e nőtörténetet vagy férfitörténetet: érdemes azon elgondolkodni, hogy ki milyen hatalmi pozícióival rendelkezik. Példával szemléltetem ezt is: az ELTE egyik kiváló professzoránál, aki sokat tanít Amerikában, PhD-re jelentkezik az egyik nagyon jó diákja, aki történetesen lány.

A professzor aláírja a jelentkezési lapot, és közben a leendő aspiráns meghívja őt az esküvőjére.

Keresés űrlap

Mire mit mond a professzor? Aztán fél év múlva találkozom a professzorral. Azt mondja: Andrea, miket terjeszt rólam?

Mondom: professzor úr, hát nem ezt mondta? De ezt mondtam, de hát én egy konzervatív ember vagyok.

konzervatív nők tudják

És maga szerint az a konzervatív, aki azt gondolja, hogy nőből nem lehet történész, ha gyereke van? Hát igen, és így is gondolom. Professzor úr, ezt elmondaná az amerikai óráin is? Hát nem, nem, olyat ott nem lehet mondani, az egy szörnyű, hipokrita világ.

Kérjük, támogasson, hogy otthonába vihessük az értéket!

Ebből is látszik, mennyire talmi az az esélyegyenlőség, amit sikerült az előanyák harcaira is támaszkodva elérni. Egyébként örülnék neki, ha — ahogy Marci állítja — lenne kései recepció. De miközben örömmel látom, hogy vannak alulról jövő kezdeményezések, kicsi körök mint például az EszterTáska és olyan nők, akik minden nehézség ellenére ezzel foglalkoznak, azért azt is látom, hogy a mainstream történetírás önmagával van elfoglalva, és nagyon nehéz bármilyen kérdést tematizálni, amiről az intézményes hatalomban lévő történészek nem mondják, hogy fontos.

A fontosságot még ma is azonosítják a hagyományosnak tekintett nemzeti sorskérdésekkel, de például hogy a férfiasság-nőiesség viszonya hogyan határozza meg a hatalmi viszonyokat történeti perspektívában, már nem lényeges.

konzervatív nők tudják

Addig jó, amíg Andika, Borika meg a Jucika ilyesmivel csöndesen elszöszölget, de abban a pillanatban, amikor az ő történészi tevékenységük a pénzelosztásnál versenyre kél a Szepes vármegyei iratok — kiadásával, akkor kiderül, hogy a csak férfiakból álló zsűri úgy dönt: hát az utóbbi azért sokkal fontosabb, lássuk be.