Bemenetûek hall szenzor. Elektronika III.


Tartalomjegyzék- 1.

A mérés fogalma, feladata A mért mennyiség, mérési módszerek A mérési pontosság A villamos jelek tulajdonságai fejezet - Közvetlen működésű mutatós villamos műszerek 2. Meghatározás, működési alapelv, osztályozás A mutatós műszerek általános jellemzői Statikus és dinamikus karakterisztika Méréshatár, műszerállandó, érzékenység Pontossági osztály, referencia-feltételek Fogyasztás Terhelhetőség A mutatós műszerek közös szerkezeti elemei, hibaforrásai Csapágyazás, visszatérítő nyomaték képzése, árambevezetés Csillapító szerkezet Értékmutató szerkezet Műszertok Férfi 50 egyetlen lengőtekercses műszer A lengőtekercses műszer felépítése, működése, hibaforrásai A lengőtekercses mérőmű alkalmazása egyenáramon Lengőtekercses voltmérő Lengőtekercses ampermérő Lengőtekercses ellenállásmérő A lengőtekercses műszer alkalmazása váltóáramon Félvezető diódák tulajdonságai Egyenirányítós lengőtekercses voltmérő Egyenirányítós lengőtekercses ampermérő Az egyenirányítós bemenetûek hall szenzor tulajdonságai Univerzális műszerek Állandómágneses hányadosmérő Az állandómágneses hányadosmérő felépítése, működése Ellenállásmérés kereszttekercses hányadosmérővel Lágyvasas műszerek A lágyvasas műszer felépítése, működése Tartalomjegyzék- 2.

A regisztráló műszerek általános jellemzői, osztályozásuk Lassan rajzoló műszerek Vonalírók Pontírók Gyorsan rajzoló regisztrálók Az indukciós mérőmű felépítése, működése Indukciós fogyasztásmérő A transzformátor működési sajátosságai A feszültségváltó Az áramváltó A mérőváltók alkalmazása Elektronikus multiméter Mérőegyenirányítók Az analóg és a digitális mérés összehasonlítása Szelektív váltakozófeszültség-mérők Analóg oszcilloszkóp Digitális tárolóoszcilloszkóp Tartalomjegyzék- 3.

Hullámforma generátorok Digitális frekvencia és periódusidő mérő Stroboszkóp Az elektronikus műszerek használatának sajátosságai A mérési hibák csoportosítása Kalibrálás, hitelesítés A mérési hibakorlát meghatározása A közvetlenül mért érték hibakorlátja A mérési hibák halmozódása, a számított eredmények hibakorlátja A mérőműszerek tartozékai Mérések egyenfeszültségről táplált áramkörökben Mérések egyenirányítók áramkörében Feszültség, áramerősség és teljesítmény mérése egyenirányítók körében Hullámforma vizsgálata egyenirányítók áramkörében Vezérelt egyenirányítók vezérlési jelleggörbéinek vizsgálata Mérések egyfázisú váltakozóáramú áramkörökben Teljesítmény és impedancia mérése szinuszos hullámforma esetén Egyfázisú váltakozóáramú szaggatók vizsgálata Átlagteljesítmény mérése fogyasztás és időtartam mérésével Tartalomjegyzék- 4.

Bevezetés 1. A mérés fogalma, feladata A mérés a természet jelenségeiről való ismeretek szerzésének egyik alapvető módszere. A mérés tervszerűen végrehajtott gyakorlati tevékenységek összessége, amelyekkel valamely fizikai vagy kémiai mennyiség nagyságának jellemzésére alkalmas, a választott mértékegységben kifejezett értéket kapunk.

PTE-PMMFK-Villamos Intézet Méréstechnika 1. Tartalomjegyzék- 1.oldal. Tartalomjegyzék

A mérésre vonatkozó ismeretek összességét metrológiának nevezzük. A méréstechnika a metrológiának a mérés gyakorlati megvalósításával foglalkozó része. Ez a tankönyv a méréstechnikának egy viszonylag szűk területével, az erősáramú technika alapvető mérési feladataival és eszközeivel foglalkozik.

A mérés a kutatás, a termelés, az üzemeltetés nélkülözhetetlen eleme A mért mennyiség, mérési módszerek A mérés során a mért mennyiséget jellemző számérték meghatározása a célunk. Ehhez előzetesen rögzítenünk kell a számérték kifejezéséhez alapul vett mértékegységet. Az SI mértékegységrendszer használata óta hazánkban kötelező.

Elektronika Iii.

A mérést mérőeszközökkel végezzük. A mérőeszközök a mértékek pl. Mindegyik eszközről a mérés során a mért mennyiség számértékét valamilyen módon le tudjuk olvasni.

  1. Elektronika Iii. - ID:5c11e
  2. Az elektronikus áramkörök között különösen fontos helyet foglalnak el az erősítők.
  3. Известная мудрость в этом, признаться, была, но Олвин расслышал в голосе Хедрона всего лишь нотку страха.
  4. Találkozó kedves ember
  5. До следующей встречи, - сказал Хедрон и попросту исчез.

Analóg mérési módszer: A mérendő mennyiségekhez folytonosan változó mennyiségeket rendelünk hozzá pl. Teljes szigorúsággal ez csak ideális esetben teljesül.

Elektronika III.

Digitális mérési módszer: A módszer a mérendő mennyiségekhez egymástól adott lépésnagyságokkal különböző - kvantált - mennyiségeket rendel pl. Az analóg ill. A háztartási személymérlegeken ez lényegében rugós mérleg egy folytonosan elforduló bemenetûek hall szenzor olvashatjuk le a súlyt jellemző számértéket, analóg mérési módról van szó. A mérési pontosság Mérési eljárásaink a mérendő mennyiség valódi értékétől többé-kevésbé eltérnek, minden mérésnek van hibája.

A pontosabb mérési módszer általában költségesebb, de több információt is ad a vizsgált jelenségről. Lényegében a szükséges információtartalom megszabja a mérés pontossági igényét, ezt meghaladó pontosságra való törekvés felesleges költség- és munkatöbbletet jelent.

A mérés során nemcsak a mért mennyiség számértékét kell meghatároznunk, hanem sok esetben elemeznünk kell a kívánatos és a választott mérési módszerrel elérhető pontosságot. A méréskor megkívánt pontosságot jogszabályok, hatósági előírások rögzítik, különösen olyan esetekben, amikor a nem megfelelő pontosságú mérés biztonságtechnikai, élet- és vagyonvédelmi következményekkel járhat, vagy pénzügyi elszámolásban hozhat létre elfogadhatatlan körülményeket.

A megfelelő pontosságú méréshez elsősorban alkalmasan megváltozott mérőeszközre van szükségünk, de ezen felül a mérési módszer és a mérés végrehajtásának körülményei is befolyásolják a mérési pontosságot. A méréssel beavatkoztunk a vizsgált folyamatba, hibás mérési módszerrel dolgozva a folyamat jelentős változását idézhetjük elő, ami mérési hibát is okoz.

A vizsgált jelek és a mérőműszer működési sajátosságainak kölcsönhatásaként is keletkezhet mérési hiba.

A mérési hiba, bizonytalanság kérdésére a mérőműszerek és alkalmazásuk tárgyalásakor rendszeresen visszatérünk A villamos jelek tulajdonságai Az időben változó villamos jeleket a következőképpen csoportosíthatjuk: - Determinisztikus jelek 1. Ebben a tankönyvben a szinuszos, a komplex periodikus és a tranziens villamos jelek vizsgálatának alapproblémáival foglalkozunk. Ezekről nyerhetünk információt, egy adott pillanatban vagy folyamatosan mérhetjük ezek - pillanatértékét, - valamilyen átlagértékét, - valamilyen egyéb jellemzőjét.

Ha az elektrotechnikában egyenáramról esik szó, először időben állandó, "sima" egyenáramra gondolunk. A bemenetûek hall szenzor áram fogalmához is a szinuszos lefolyású váltakozó áramot társítjuk. A hálózatainkban folyó áram formája pedig többnyire eltér az idealizálttól. Az egyenáramú, ill váltakozó áramú körökből vett egy-egy példával szemléltessük az elmondottakat.

  • Bemeneti egység: általában bipoláris vagy térvezérelt tranzisztorral felépített differencia-erősítő.
  • Elektronika III. | PDF
  • Férfi flörtölni munkahelyi

A determinisztikus jelek osztályozása Az ábrán egy egyutas együtemű, kondenzátoros szűrésű egyenáramú tápegység kapcsolását, feszültségeinek és áramainak jellegzetes hullámformáit tüntettük fel ábra. Kondenzátoros szűrésű tápegység kapcsolása, feszültségeinek és áramainak hullámformája A működés sajátossága az, hogy a transzformátor szekunder tekercsén és turks know diódán csak akkor folyik áram, ha a transzformátor szekunder feszültségének pillanatértéke nagyobb, mint a 8 PTE-PMMFK Méréstechnika fejezet- 4.

Ettől eltérő esetekben az i 2 szekunder áram nulla, a kondenzátorban tárolt töltés sül ki a terhelő ellenálláson keresztül, a terhelésre jutó u t feszültség - és ezen folyó it áram - ebben a szakaszban exponenciális függvénnyel leírható módon csökken. A terhelésre jutó feszültség és áram hullámos, a transzformátor szekunder tekercsében folyó áram pedig impulzusszerű ábra.

Egyfázisú, váltakozóáramú szaggató elvi kapcsolása, a feszültség hullámformája A ábrán egy egyfázisú, triakot tartalmazó váltakozó áramú szaggató kapcsolási vázlata, feszültségeinek hullámformája szerepel.

A triak olyan vezérelhető félvezető kapcsoló, amely mindaddig szakadásként viselkedik az áramkörben, amíg a vezérlő elektródjára vezérlőfeszültséget bemenetûek hall szenzor adunk.