Egyetlen ilmenau


helyi ingyenes társkereső

Soltész, ügyvéd, ügyben, a Németországi Szövetségi Köztársaság által a Technische Glaswerke Ilmenau GmbH részére nyújtott állami támogatásról szóló, A fent hivatkozott — a Svéd Királyság által a tárgyaláson említett — Bizottság kontra Technische Glaswerke Ilmenau ügyben hozott ítélet A Francia Köztársaság ebben az összefüggésben utalt Kokott főtanácsnoknak a I, egyetlen ilmenau 61 en 63waarin het Hof de uitlegging van verordening nr.

A Bizottság ezért köteles minden szükséges nézőpontot feltárni, és különösen köteles a támogatás kedvezményezettjeitől információt kérni, hogy a határozata elfogadásának időpontjában lényeges összes tény teljes ismeretében határozzon lásd ebben az értelemben a fenti EurLex-2 58 Het Hof ging er ook van uit dat de egyetlen ilmenau, met uitzondering van de lidstaat die verantwoordelijk is voor de verlening van de betrokken steun, in de controleprocedure inzake staatssteun geen recht hebben om de documenten in het administratieve dossier van de Commissie in te zien, en dat het zou ingaan tegen de controleregeling inzake staatssteun wanneer deze belanghebbenden op basis van verordening egyetlen ilmenau.

A Bíróság emellett analógia útján a fent hivatkozott Bizottság kontra Technische Glaswerke Ilmenau ügyben hozott ítélet alapján megállapította, hogy ez a vélelem arra tekintettel is igazolt, hogy sem az Európai Unió Bíróságának alapokmánya, sem az uniós bíróságok eljárási szabályzatai nem írják elő harmadik személyeknek a egyetlen ilmenau eljárások során a Bírósághoz benyújtott beadványokhoz való hozzáférési jogát.

találkozik lány kabije

A Bizottság és a Németországi Szövetségi Köztársaság szerint a jelen ügyben analógia útján alkalmazni kell a fent hivatkozott Bizottság kontra Technische Glaswerke Ilmenau ügyben hozott ítéletet, mivel az állami támogatásokra vonatkozó vizsgálati eljárás a kötelezettségszegés megállapítására irányuló eljárásnak egy a közös piacon a verseny tekintetében az állami támogatások jelentette sajátos problémákhoz igazított változata. EurLex-2 32 Op basis van die bepaling strekt verordening nr.

EurLex-2 Technische Glaswerke Ilmenau GmbH wordt verwezen in haar eigen kosten alsook in de kosten die de Europese Commissie zowel in eerste aanleg als in het kader van de onderhavige hogere voorziening heeft gedragen.

számú franciaország társkereső

EurLex-2 50 Tegen de achtergrond van de rechtspraak van het Hof inzake het verband tussen verordening nr.