Az, hogy megismerjék egy ige


A hetedik hónap első napján tehát odavitte Ezsdrás pap a törvényt a gyülekezet elé, amely olyan férfiakból és nőkből állt, akik mindnyájan meg tudták érteni a hallottakat. Fölolvasta azt a Vízi-kapu előtt levő téren virradattól délig, azok előtt a férfiak és nők előtt, akik meg tudták azt érteni. Az egész nép figyelemmel hallgatta a törvénykönyvet.

Neh 8, Imádkozzunk! Mindenható Istenünk, szerető mennyei Édesatyánk, magasztalunk azért, ha valóban így volt az elmúlt héten is, hogy óránként fáklyánk volt a te igéd. Bocsásd meg, ha nem így volt, de akkor is köszönjük ezt a nagy lehetőséget. Köszönjük, hogy a te igéd, a Szentírásban foglalt igaz beszéded egészen személyesen és időszerűen tanácsol, vezet, fedd és bátorít minket.

Bocsásd meg, ha nem figyelünk rá. Bocsásd meg, ha azt gondoljuk, nélküled és szavad nélkül is lehet teljes emberi életet élni. Kérünk, tedd világossá számunkra ma, mit jelent a te igéd. Támassz a szívünkben nagy szomjúságot, őszinte vágyakozást beszéded az, taníts meg félretenni mindent, ami megakadályoz abban, hogy beszéded olvassuk, hallgassuk, meggondoljuk és cselekedjük.

Felkészülés a tanításra

Bennünk minden akadálya megvan ennek, Urunk. De te el tudsz venni az útból minden akadályt és mi is ezen akarunk munkálkodni. Köszönjük, hogy itt lehetünk a te házadban. Köszönjük ezt a csendet. Köszönjük a hívők közösségét. Köszönjük, hogy magasztalhatunk téged.

 1. Sharna burgess ismerkedés
 2. Társkereső honlap német

És köszönjük, ha téged magasztalunk és nem magunkat dicsőítjük istenkáromló módon. Megvalljuk bűnbánattal, hogy sok istenkáromlás fordul elő még az életünkben.

„Szabad az életem, itt a rácsok mögött is!\

Alázatosan kérünk, bocsásd meg mindazt, amivel az elmúlt napokban ellened és egymás ellen vétkeztünk. Bocsásd meg főleg a hitetlenségünket, veled hogy megismerjék egy ige bizalmatlanságunkat. Bocsásd meg, ha tele vagyunk aggodalommal vagy vádaskodással. Szeretnénk most előtted magunkat vádolni. Segíts, hogy komolyan vegyük, hogy hogy megismerjék egy ige bűnbánó bűnöst feloldozod, és tiszta lappal újat az.

Ajándékozz meg mindnyájunkat ma ezzel az új kezdéssel. Kérünk, beszélj velünk most igéden keresztül. Csendesítsd bennünk mindazt, ami ott zakatol a szívünk és agyunk mélyén, és ebben a nagy csendben tedd meggyőzővé számunkra a te irántunk való szeretetedet, amit nem érdemlünk meg, de ami nélkül elviselhetetlen lenne az élet.

Szeretnénk hogy megismerjék egy ige ebben, befogadni ezt és átengedni magunkon a te szeretetedet. Hadd legyünk mindnyájan szeretetednek az eszközeivé ott, ahova állítottál minket. Kérünk, erre készíts fel, tisztogass, bátoríts, vagy ha kell, törd össze keménységünket, de mindenképpen beszélj velünk és ajándékozz meg minket. Akik a Kalauz szerint olvassuk a Szentírást, Nehémiás könyvét tanulmányozzuk most naponta. Izráel népe nagyon nehéz helyzetben társkereső gotha akkor, amikor ezek az események történtek, amikről ez a könyv tudósít bennünket.

Véget ért a babiloni fogság, a perzsa király engedélyt, sőt parancsot adott arra, hogy a deportált nép utódai térjenek haza, építsék újjá az országot és a templomot. Több csoportban indultak haza az emberek nagy reménységgel a szívükben, de mit találtak otthon? Üszkös romokat, elvadult földeket és körös-körül sok rosszindulatú ellenséget. Hozzáláttak azért az újjáépítés munkájához, de nehéz volt kitartóan végezni ezt az erejüket messze meghaladó munkát.

Akkor érkezett meg évtizedekkel az első csoport hazaérkezése után Nehémiás egy újabb csapattal.

Különbség a melléknév és az ige között

Az ő lelkesítő beszéde és kitűnő példája nyomán összeszedte magát a nép, és két hónap alatt felépítették Jeruzsálem még mindig romokban heverő falait. Ettől egy kicsit megszeppent az ellenség, és ez a nagy teljesítmény egy kis bátorságot öntött a nép lelkébe, de nagyon-nagyon elfáradtak testileg, lelkileg, mire befejezték ezt a munkát.

 • Póló nő grill kereső ember szénnel
 • (3) „… Isten üdvözítő tervének megismerésére…” (1Timóteus 1,) - Az Ige mellett
 • Mi ihlette a költőnek ezt a rövidke kis verses köszöntőjét?
 • Az emberek megismerjék köln app
 • Társkereső hof
 • Fwd: MAI Ige : Jó halál

Amikor elvégezték ezt a nagy munkát, akkor ezzel a meglepő kéréssel álltak oda a nép lelki vezetője, Ezsdrás pap elé: hozd elő nekünk a Mózes törvénykönyvét, amelyet az Úr adott Izráelnek. Ez mindig csoda, amikor emberek vágyakozni kezdenek az élő Isten és az Ő beszéde után.

Amikor fáradtan, kimerülten is ez lesz a legfontosabb. Amikor nem Ezsdrás, a pap mondja: figyeljetek ide egy kicsit és hallgassátok meg Isten igéjét, hogy megismerjék egy ige a nép kéri: szeretnénk hallani Isten igéjét.

Hozd elő nekünk azt, amit az Úr adott. Az egész nép pedig nagy figyelemmel hallgatta a törvénykönyvet. Hosszú hallgatás után újra megszólal Isten igéje. Előkerül a Biblia, aminek a nyelvét sokan már nem is értették, ezért olvastuk az folytatásban, hogy a léviták megmagyarázták, vagyis lefordították és értelmezték a népnek a Mózes törvényeit, mert szinte senki nem volt, aki ismerte volna, hogy mi is van a Bibliában.

Annál meglepőbb, hogy mégis érdekelte őket és hallani akarták. Ez mindig Istennek a munkája. Előkerül a Biblia, és hajnaltól délig állva hallgatják azt, mégpedig azt olvastuk, hogy nagy figyelemmel.

 • Meet ile ilgili örnek cümleler
 • A Katolikus Egyhбz Katekizmusa (50 - )
 • Felkészülés a tanításra Személyes felkészülés [4.
 • Új embereket, hogy találkozik bamberg
 • Napi horoszkóp egyetlen szűz ma
 • Magyar írók sátora

Külön az érdemes, hogy férfiak és nők együtt, az egész nép. Általában csak a férfiak hallgatták az ilyesmit, vagy csak őket hívták meg ilyesmire, de itt az egész nép meg akarja ismerni Isten elfelejtett és számukra már ismeretlen szavát. Sőt, ha az egész hosszú fejezetet olvastam volna, akkor az következik, hogy másnap bekopognak Ezsdrás ajtaján többen, főleg a nép vezetői, hogy még részletesebben wat zakelijk flört alaposabban megismerjék az igét.

az, hogy megismerjék egy ige

Ami tegnap nem volt világos, azt most magyarázza meg. Amire tegnap már nem tudtak figyelni, mert azért nem könnyű hajnaltól délig állva figyelni, azt még egyszer hadd hallják és beszélhessék meg.

Hogy megismerjék egy ige szeretnék megérteni, megismerni Isten igéjét. Ez, hogy újra hangzott a Biblia, azt eredményezte, hogy a népnek az egész élete egy nagy megújuláson ment keresztül. Egy nagy reformáció kezdődött el ekkor Isten népének az életében. Reformálni azt jelenti: visszaalakítani. Az eredetire, ami volt. Ami kezdetben volt.

Amikor Isten az Ő népét kiválasztotta. Amikor azt mondta: én leszek a ti Istenetek, és ti az én népem lesztek, és tűzfal gyanánt védelek titeket. Az én igéimmel ajándékozlak meg, és el fogtok tudni igazodni az élet útvesztőjében.

Lesz nektek naponta fáklya az én igém, és ösvényeteknek meet igenév, csak hallgassatok énrám, akkor nem lesz baj! Ez volt Isten kérése. Nos, éppen ez tűnt el a századok alatt.

A megpróbáltatások, meg amikor jól ment a dolguk még inkább elfeledkeztek Istenről. Elkezdtek kacérkodni idegen istenekkel. Hovatovább minden fontosabb lett, mint az, hogy mit mondott, vagy mit mondana most ebben a helyzetben Isten.

És íme, hogy megismerjék egy ige mindennél fontosabb lesz újra, hogy mi is volt valaha Isten akarata. Térjünk vissza ahhoz. Alakítsuk vissza az életünket olyanra, amilyennek Isten tervezte meg, mert az lesz igazán gazdag és szép. És valóban ehhez igazítottak mindent.

Olvassuk el a Nehémiás könyvét, ma délután egy óra alatt szép nyugodtan el lehet olvasni. Hogyan idomult ehhez a házassági erkölcs, a fogság után lassan kialakuló, ma így mondanánk: szociális háló, az egész gazdasági élet, az istentiszteleti rend, minden Hogy megismerjék egy ige igéjéhez kezdett igazodni. Valóban egy igazi nagy reformáció indult el, ami igen alapos lelki és társadalmi megújulást is jelentett. Ez mindig a Szentlélek Isten munkája.

Mindig Isten Lelke végzi el azt, ha egy ember vágyakozni kezd az Ő igéje után. Valami módon mindig hogy megismerjék egy ige Szentlélek adja kezünkbe a Bibliát. Az mindig a Szentlélek csodája, ha értjük Isten gondolatait. Azt mondja Isten: Nem az én gondolataim a tiétek, amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én gondolataim. Ez nem magától értetődő, hogy egy ilyen magamfajta nyomorult ember képes felfogni az Isten nagyságos gondolatait. Ez mindig a Szentlélek munkája, hogy közel hozza hozzánk, hogy az fogható, érthető legyen.

Az is mindig a Szentlélek munkája, ha egyetért valaki az igével. Olyan csodálatosan szép részlet ebben a fejezetben az, hogy amikor befejezte Ezsdrás, az egész nép kórusban ezt mondta: Ámen!

Egyetértettek az igével, igazat adtak Istennek — ahogy később az evangéliumban olvassuk. És az is a Szentlélek munkája, amikor valaki halogatás nélkül cselekedni kezdi azt, amit Isten szavaként megértett, amikor engedelmeskedik egy ember, az mindig a Lélek munkája, ha magunkra vesszük azt, amit nekünk mond Isten.

Arról meg külön beszél Jézus, hogy az is a Szentlélek munkája, amikor hallva Isten igéjét, rádöbbenek, hogy miben térek el attól, és nem akarok olyan maradni, amilyennek talált az Isten igéje, hanem engedem, hogy változtasson. A bűnlátás, bűnbánat mindig a Szentlélek munkája.

Fwd: MAI Ige : Jó halál

De itt soha nem reked meg a dolog, mert a Szentlélek adja azt a bizonyosságot is, hogy megbocsáttattak a mi bűneink Jézus Krisztus áldozatáért, és lehet egészen újat kezdeni Hogy megismerjék egy ige. Az is a Szentlélek munkája, amikor egy csüggedő nép szívébe reménységet önt, amikor sokféle embert egységre von. Ez történt itt. Summázva: Mindig a Szentlélek csodája, ha Isten igéjének a hallgatását az követi, hogy az emberek hétköznapi életében is egymás után minden ahhoz igazodik, és megvalósul Isten akarata.

Ilyenkor jön el az Isten országa. Ezért szoktunk könyörögni.

Tegnap este egy rendszeresen Balatonon nyaraló család hívott meg bennünket. Áldás volt megtapasztalni ezt a testvéri és baráti együttlétet: hangsúlyozom, nem elég a testvéri, fontos a baráti is. Ilyenkor előjönnek örömök, problémák, félelmek, kételyek. Ettől áldott egy ilyen találkozás.

Ez a két kérés ugyanazt az Jöjjön el a te országod, vagyis királyi uralmad, legyen meg a te akaratod. Ez következett be ennek a nagyon elcsigázott, kimerült, lemerült, csüggedő népnek az életében egy óriási erőfeszítés után, amikor érthető lett volna, hogy most egy társkereső ca megy kiengedünk, nem törődünk semmivel, aztán majd csak lesz valahogy.

Ők nem azt akarták, hogy valahogy legyen, hanem úgy, ahogy azt az ő Istenük akarja. De ezt nekik is tudniuk kell, hogy mit akar. Honnan lehet megtudni? Az Ő igéjéből. Gyere Ezsdrás, te tudsz olvasni folyamatosan, meg érted is, amit olvasol, mondd el nekünk az Isten akaratát, mi pedig azt mondjuk rá: Ámen! És elkezdjük cselekedni. Lényegében ez történt a XVI. Luther Márton már felnőtt emberként, tanárként vette kezébe először a Szentírást.

Ahogy elkezdte olvasni a Bibliát, elképedt azon, hogy milyen messze van attól az, amit ő a Bibliára hivatkozva tanít. Ő sosem ellenőrizte azt, amit tanít, hogy valóban ezt mondja-e Szentírás.

Mindent másod meg harmad kézből és szájból vett.

az, hogy megismerjék egy ige

Íme, most látja. Belereflektorozott valósággal Isten igéje az életébe és a helyére került sok minden. Elindult egy nagy lelki megújulás, amelyik azonnal kihatott a társadalomra is. Azt hiszem, többen el tudnánk ezt mondani szerényen, csendesen, alázatosan, hogyan kezdődött az, amikor Isten először beleszólt az életünkbe, és elképedtünk, milyen állapotok vannak ott. Nem hittük volna, hogy mi azok vagyunk, akik az Ő igéjének fényében meglátjuk magunkat.

az, hogy megismerjék egy ige

Nem reméltük volna, hogy olyanokká válhatunk, amilyeneket ígér nekünk. És elkezdte formálni az életünket, és formálja, tisztítja, vezeti azt egészen a mai napig. Mi kellett ahhoz, hogy Nehémiás idejében elinduljon ez a nagy reformáció, és hogy mindannyian átéljük ezt valamilyen formában? Egyszerűen érdemes ujjhegyre szednünk ennek az igének az alapján ennek a feltételeit.

Mindenekelőtt kellett a Szentírás.

az, hogy megismerjék egy ige

Elő kellett venni a Bibliát. Mert addig nem használták azt. Nem tartozott hogy megismerjék egy ige a mindennapokhoz. Nem tartozott hozzá a népnek az életgyakorlatához. Építeni kellett, védekezni kellett az ellenségektől, valahogy tartani a lelket a csüggedő emberekben, valahogy összetartani a széthúzó társaságot.

Nem értek rá? Vagy nem jutott addig eszükbe? Ne az okait keressük, hanem ezen örvendezzünk, hogy ezzel indul el minden igazi életváltozás, hogy megszólal Isten igéje. Aztán kellett egy Ezsdrás, aki el tudta azt olvasni, és helyesen tudta értelmezni. Meg a léviták, akik lefordították azoknak, akik már csak félig-meddig beszélték azt a nyelvet.

Olvasunk itt arról, hogy összeeszkábáltak egy kis emelvényt, hogy messzebbre hangozzék azoknak a szava, akik felolvassák. Olyan jellemző, ez is kiderül ebből a történetből, hogy nem a tárgyi feltételektől függ az igehirdetés eredményessége.

az, hogy megismerjék egy ige