Az ember keres férfit szent jeromos.


Jézus az egész emberiségért halt meg, s ez által üdvözül mindenki.

A páli szöveg viszont azt jelentené, hogy Jézus a kereszten csak a férfiakért halt meg. Mary Daly amerikai teológusnőt idézném: »Ha az Isten férfi, akkor a férfijellegnek isteninek kell lennie…« Vagyis ha Istenhez kötődik a férfi princípium, akkor a női princípiumról azt lehet elmondani, hogy az a »nem isteni«, vagyis mindenképpen csökkent értékű, másodlagos, alárendelt.

A feminista teológia több mint ötven éve létezik, de Kelet-Európában még csak beszélni sem lehet róla. A progresszív gondolatok hazai képviselője nemrég szakmai fórumot indított annak érdekében, hogy ezek az eszmék itthon is bekerüljenek a köztudatba. Ajánlom Magyar Narancs: Az as évek óta beszélhetünk feminista teológiáról. Hogyan alakult ki és milyen elveket fogalmazott meg?

Annak érdekében, hogy ez a szemlélet változzon, és hogy a nőkről másként kezdjünk el gondolkodni, meg kell keresni Istenben a nőit, vagyis Isten »női arcát«. Ez persze filozófiai kérdés is, hiszen Isten egyszerre nő és férfi — vagy éppen egyik sem.

„Nem tudnak mit kezdeni a szexualitással” - Dr. Perintfalvi Rita katolikus feminista teológus

Igazából nincsen neme, a »női« vagy a »férfi« jelleget Isten nemére vonatkoztatva csak úgy használhatjuk, mint analógiát vagy metaforát.

A hagyományban Isten mindig férfiképekben, atyaként, királyként, bíróként stb.

 • И все же, несмотря на это, они как-то умудрились подремонтироваться и снова улететь, отрезав эту вот секцию и забрав из нее все более или менее ценное.
 • Пока планетная система была обитаема, он никогда не мог бы стать .
 • Szent István Társulati Biblia - Példabeszédek könyve - Péld 18
 • Ибо у подножия водопада трепетала в недолговечной прелести последняя радуга на Земле.
 • Találkozó nő paris 20.
 • Hogyan működik egy aquar férfi flört
 • Ruth könyve | Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája () | Szentírás
 • Free international meeting webhelyről

A feminista szentíráselemzés feladata, hogy felhívja a figyelmet a Bibliában lévő női hősökre, és rámutasson arra, hogy milyen sokféle nőképpel találkozhatunk a szövegekben.

Kritikusan elemzi azokat a részleteket, amelyeket évszázadokig a nők elnyomására használtak fel. Az ilyen típusú olvasatoknak köszönhetően megváltozhat az, amit a nőkről gondolnak, illetve egy nő is máshogy viszonyul az olyan Istenhez, amelynek női arca is van. Míg az első férfi a teremtés koronájaként jelenik meg a Bibliában, addig Éva a bűnre csábít.

Ezt hogyan tudja felülírni a feminista Biblia-értelmezés? A feminista teológiai szemlélet arra hívja fel a figyelmet, hogy nem szabad a bibliai szövegeket szó szerint érteni.

ismerősök leipzig ebay

Nagy probléma, hogy egyes értelmezések Évát az egész női nemmel azonosítják. A fundamentalisták még ma is előszeretettel hivatkoznak Szent Pál Timóteushoz írt első levelére, amelyben a nők közösségben betöltött szerepéről van az ember keres férfit szent jeromos.

A szöveg szerint — amit egyébként nem Pál apostol, hanem az egyik tanítványa írt — a nő nem taníthatja a férfit és nem uralkodhat felette.

kínos kérdések megismerni egymást

Alárendelt szerepének az oka, hogy ő volt a bűnre csábító, aki a gyermekszülés által fog csak üdvözülni. Ám már abban a kijelentésben, hogy a nő azáltal üdvözül, hogy gyermeket hoz a világra, komoly teológiai hiba van. Ezt soha nem mondta a keresztény teológia — a szövegből mégis ez következik, ha szó szerint vesszük.

 • У Элвина не хватило бы духа упрекать ее за выдачу секретов, какую бы роль она при этом ни играла: ее горе было слишком явным, и когда Алистра подбежала, чтобы обнять Элвина, глаза ее были - Ах, Элвин.
 • Впрочем, мысль была не из умных, потому что свой фантом можно было сразу проявить в любом месте, которое захотелось бы посетить, и незачем было отправляться куда бы то ни было лично.
 • Perintfalvi Rita: Nem tudnak mit kezdeni a szexualitással | Mandiner
 • Это неправда, - сказал он .
 • Helyszínek megfelelnek a lányok
 • Egyetlen táncoktatás karlsruhe
 • MULIERIS DIGNITATEM - deeksha.hu
 • Nő keres ember montreal esküvő

Ezenkívül tévesen értelmezik a teremtéstörténetet is. Klasszikus toposza az antik és középkori teológiai gondolkodásnak az is, hogy azzal magyarázza a férfi nő feletti uralmát, hogy Isten előbb teremtette meg a férfit, mint a nőt.

Pedig ez a kifejezés azt jelenti, hogy »emberiség«.

wellness egyedülállók tirol

A feminista értelmezés szerint nem a férfit teremtette előbb az Isten, hanem megteremtette az emberiséget, amelynek van férfi és női arca. Ezenkívül a történet folytatása sem tesz semmilyen utalást arra, hogy Ádám és Éva között ne lenne egyenrangú a viszony: »Ezért az Úristen álmot bocsátott az emberre, s mikor elaludt, kivette egyik oldalcsontját, s a helyét hússal töltötte ki.

whatsapp ismerősének

Azután az Úristen az emberből kivett oldalcsontból megalkotta az asszonyt« Teremtés könyve az ember keres férfit szent jeromos Fontos tudni, hogy az ókori héber nyelv nem ismerte az absztrakt kifejezéseket, ezért képekkel írta le ezeket. Miután Isten Ádám bordájából megteremti Évát és Ádám elé vezeti, Ádám azt mondja, hogy »Ez már csont az én csontomból és hús az én húsomból« Ter 2, Ezek a szövegek azt mutatják meg, hogy nincsen rangbeli különbség férfi és nő között, ezt az értelmezést csak a későbbi teológia viszi bele.

A feminista kritika ezeket a torzulásokat, néha célzatos félreértelmezéseket keresi meg.

Az asszony méltóságát és hivatását a vele állandóan foglalkozó emberi és keresztény gondolkodás az utóbbi években igen nagy jelentőségűvé tette. Ezt igazolják többek között az egyházi tanítóhivatal megnyilatkozásai, melyekre a II. Ezért most, amikor az emberiség olyan mélyreható változáson megy át, az evangéliumi lelkületű nők sokban segíthetik az embereket, hogy el ne csüggedjenek. János Pacem in Terris enciklikájában.

Például Szent Jeromos a 4. Aquinói Szent Tamás a A feminista kritika arra is igyekszik felhívni a figyelmet, hogy ezeket az értelmezéseket cölibátusban élő férfiak találják ki, akik gyakran nem tudnak mit kezdeni a szexua­litással, az életformájukból adódó nehézségeket a női nemnek tulajdonítják, és minden frusztrációjukat a nőkre vetítik ki, akik »bűnre csábítanak« és összezavarják az amúgy tökéletes férfit.

Account Options

A klasszikus teológia önök szerint nemcsak a nő szerepét értelmezi tévesen a Bibliában, hanem a homoszexualitást is. Azt gondolom, hogy a homoszexualitás ingyenes társkereső reims elsősorban onnan ered, hogy sem a teológiában, sem az egyházi közgondolkodásban, de gyakran a házas­életet élő hívő emberek fejében sincs rendbe rakva a testiséghez való viszony.

Az eleve nagyon furcsa helyzet, hogy cölibátusban élő emberek tanítanak a házasságról és a szerelemről. Egy olyan személy, akinek nincsen tapasztalata a szexualitás és a párkapcsolat terén, hogyan beszélhet másoknak hitelesen ezekről a dolgokról? Egyébként a Bibliában összesen hét szöveg foglalkozik a homoszexualitással. Bővebben lásd »Csak a nemi erőszakot ítéli el« című keretes írásunkat.

A BvOP saját gyártású filmje - Az igazság védelmében

Fontos tudni, hogy a homoszexualitás modern fogalmát a Biblia nem is ismeri, hiszen az a