Luxemburgi ülésen oldalak


luxemburgi ülésen oldalak

A belügyi napon a magyar delegációt Pogácsás Tibor államtitkár vezette. A miniszterek megvitatták a COVID világjárványhoz kapcsolódó, kialakulóban lévő bűnözői tendenciákat melyek új kihívások elé állították az együttműködő szervezeteket.

luxemburgi ülésen oldalak

Egyetértettek abban, hogy kiemelten kell kép tökéletes társkereső az operatív fellépés során a számítástechnikai bűnözés elleni küzdelmet, valamint az ezzel összefüggésben megnövekedett pénzmosás és csalás bűncselekmények elkövetésének megakadályozását és felderítését, valamint a gyermekek elleni zaklatást.

A Bizottság bemutatta a Schengen Stratégiáról szóló bizottsági közleményt.

Bel- és Igazságügyi Tanács ülése Luxemburgban

Az előzetes eszmecsere során a külső határok korszerű és hatékony igazgatás kapcsán kiemelt figyelmet fordít a dokumentum a határigazgatáshoz történő integrált megközelítésre. A Bizottság sürgeti a tagállamokat a Románia, Bulgária és Horvátország teljes jogú schengeni tagságáról szóló döntés mielőbbi meghozatalára.

luxemburgi ülésen oldalak

Pogácsás Tibor hangsúlyozta, hogy Magyarország továbbra is elkötelezett amellett, hogy a közös migrációkezelési rendszer, illetve az illegális határátlépéseket megakadályozó keret együttes megléte hivatott biztosítani az EU-ba irányuló illegális migráció visszaszorítását és a tagállamok közötti bizalom helyreállítását.

Az uniós tagállamok közt egyetértés van abban, hogy a partnerországoknak fel kell lépniük a migráció kiváltó okainak kezelése, az illegális migráció és az ahhoz kapcsolódó bűnözői tevékenységek visszaszorítása érdekében.

luxemburgi ülésen oldalak

Az államtitkár kiemelte, hogy a nemzetközi védelemre jogosultakat elsősorban a származási és tranzitországokban kell támogatni, valamint meg kell erősíteni az érintett harmadik országok határigazgatási és menekültügyi kapacitásait. El kell érni továbbá, hogy a harmadik országok teljesítsék nemzetközi jogban foglalt kötelezettségeiket a tengeri kutatási és mentési műveletek, valamint a visszafogadás terén.

luxemburgi ülésen oldalak

A portugál elnökség bemutatta a Menekültügyi és Migrációs Paktummal kapcsolatos luxemburgi ülésen oldalak jelentését, tájékoztatott az Eurodac rendelettervezetről és az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségéről EUAA szóló rendelettervezetről, a Magyarország elkötelezett a rendészeti, határigazgatási, menekültügyi eljárások megújítására, a rendeletek ütemterv szerinti végrehajtására.

A Bizottság tájékoztatást adott a

luxemburgi ülésen oldalak