Florennes nő találkozó. AJÁNLATUNK


Előre, Az angolok vesztesége 84, tonna volt. Az Egyesült Királyságok és a tengerentúli kikötők között közle­kedő tonnánál nagyobb hajók összesen- 7, tormatartalmat képviseltek októberben és ebbe a csatornái közlekedés nines'en be­leértve.

A terv az volt, hogy az összes nyilvános épületeket megszállják és bolsevik kormányzatot prokla­­máljanak. Több száz embert letar­tóztatnak.

Ebbe a mai napon kiadott veszteségi lis­tán szereplő név is benne van. A hadsereg vesztesége florennes nő találkozó, a tengerészeié pedig A hadseregben 14, harc köz-j ben esett el. Pesti Hirlap florennes nő találkozó. A szélhá­mos főhercegi bevásárló a kihall­gatás során rendkívül diplomati­kusan viselkedett, állandóan azt hangoztatta, hogy nem követett cl büntetendő cselekményt, tehát nem érti az ellene indított baj­szát.

Beismerte, hogy szökevény, de azzal védekezik, hogy Bécsböl í Kolozsvárra akart utazni, hogv I ott jelentkezzék, azonban útköz-1 ben elhatározta, hogy ügyeinek elintézéséig Budapesten marad.

A temesvári nyomozó közegek egyébként az ál császári tanácsosegész múltját felderítették.

Nagyon előke­lő családból és gazdagon nősült, de feleségének százezer koronányi hozományát elverte. Marostorda» j magyében mindenfelé ismerik Me­­. A szélhámos kihallgatását csak hol­nap fogják befejezni.

florennes nő találkozó

A Dtmgyerszky-féle j választás alkalmával saját autóján szállította a szavazókat Dungyer­­szky ellenjelöltjének. Áprilisba Nagy becskereken a Rózsa-szálló előtt csomagokat rágott autójába, amikor dr.

A Kővári László Az űrrepülés az utóbbi évtizedben látszólag rutinfeladattá vált, így a sajtóban már csak a kevésbé érdekes hírek között említették, jobbára csak az USA-ban és Oroszországban is egyaránt súlyos pénzügyi nehézségek kapcsán került a címoldalakra. A természet erőivel és a fizika törvényeivel való dacolás újabb súlyos áldozatokat követelt, ami a hét űrhajós sajnálatos halálán és a milliárdos értékű űrrepülőgép megsemmisülésén felül még további, egyelőre beláthatatlan következményekkel járhat. Soós István Dezső A Pentagon, még a második front megnyitása előtt, létrehozta a különleges akciókra kiképzett Mission Alsos nevű alakulatot, amelynek parancsnoka Pash alezredes lett.

Deák Tibor rendőrka­pitány igazolásra szólította lel. Berkes Júliát egy este a budapes­ti Eálmán-utjcai lakásának lép­csőháziban egy ismeretlen ember megtámadta. A leány sikoltozásá­ra a házbeliek összeszaladtak.

  1. Régiók Európai Bizottsága
  2. Nógrád, március ( évfolyam, szám) | Könyvtár | Hungaricana
  3. Előre, november ( évfolyam, szám) | Arcanum Digitheca
  4. Tunéziai nőt találkozó

Lenox J a budapesti «zülénx. V viy. Slat Street. New York. Telelőm Lenox Remlander Tiszta, olcső szobák. Termek lakodalmakra é. Yorkvillei engedélyezett magyar villanyszereid Elvállal e szakmában min­denféle szerelést és javítást. Telefon: Leuux Belépti díj 20 cent. Kezdete 7. New York ós környékének szocialis­tái most csütörtökön, Thanksgiving Day napján, a ik utca és Park Ave.

A Local New York szocialista párt­szervezete minden előkészületet uncia társkereső oldalak, hogy a fényes Programm felejt­hetetlen élvezetet nyújtson az elvtár­saknak és elv társnőknek. A bazár és tánc rendezését egy kompetens bizott­ság vette a kezébe.

A bizottság eddig csak annyit hozott nyilvánosságra. A bejáratnál sapkákat fognak elad­ni.

florennes nő találkozó

Mindenki azt fogja első táncosának vá­lasztani, aki az övéhez hasonló sap­kát visel. Ilyen módon mindenki meg­találja a párját és alkalma lesz tán­colni. Jegyek kaphatók a különböző párt­­irodákban, továbbá a Call, Volkszei­tung és a Forward irodáiban.

Háború Művészete magazin - Háború Művészete

Belépő­díj war tax és ruhatárral együtt 50 cent. Mindazon fiukat és leányokat, akik he­gedűn, mandolinon, gitáron, bánjon, citerán. Jó zongoristák és orgo­nistákat szívesen látunk. A kótákat az iskola adja. WriKhiusJon St. Hivatalos helyiségei: East 81st Street, New York!

Egyesült Államok légierői Európában - légierők Afrika

Központi einök: Szmeikal Vilmos lakik Steinway Ave. A központi hivatalos órák a követ­kező időkben tartatnak meg: Hétköznapokon: d. Az esti hivatalos órák: Hétfőn este 7.

florennes nő találkozó

Szerda este 7. A fentnevezett időben a tisztviselők­kel mindig lehet találkozni a hivatal­ban. Belépőjegy 35c. KITŰNŐ MŰSOR 10,21,23,26,2S O­Miután az újságárusoktól a la­pok többé nem vehetők vissza, ar­ra kérjük olvasóinkat, hogy a lap­jukat minden héten idejében ren­deljék meg és ezáltal biztosítsák azt, hogy a lapot megkapják.